00003-6521.5-OR0600030/18 Drabek Tomasz

By | 15 października 2011

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drabek Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie: Kompleks I i II Bielany- Kańczuga.

Skrócony opis operacji: Pakiet 1 i Pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 108553.65.

Kwota Wkładu EFMR: 81415.23.

Kod Pocztowy: 32-651.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00003-6521.5-OR0600030/18.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środow

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzeziński Ryszard.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Inwestycje w chów i hodowlę ryb poprzez zakup maszyn i sprzętu rolniczego oraz samochodów do transportu ryb..

Skrócony opis operacji: zadanie obejmuje zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarstwa rybackiego (m.in kosy spalinowej. pilarki spalinowej. samochodu dostawczego 3.5t. basenu do transportu ryb wraz z oprzyrządowaniem. kosiarki bijakowej. agregatu prądotwórczego trójfazowego. przyczepki samochodowej. kosiarki spalinowej). operacja zapewni komplementarność zarówno z produkcją w gospodarstwie rybackim oraz z dotychczasowym wyposażeniem. Dzięki operacji nastąpi poprawa warunków dobrostanu ryb oraz poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. w wyniku realizacji operacji nastąpi zwiększenie rentowności i konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury..

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 105063.05.

Kwota Wkładu EFMR: 39398.64.

Kod Pocztowy: 23-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środow.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00094-6521.5-OR1200114/18.


POL023300587 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Porożyński Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300587.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej..

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-39 przez 30 dni..

Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43500.

Kwota Wkładu EFMR: 21750.

Kod Pocztowy: 76-113.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00302-6520.10-OR1600081/17.agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wniosek, kazimierza wielkiego 29a, osieczno, składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie 2019, zdn, składki zus działalność, kwilina, kętrzyński, www lo nisko pl, antoni pieprzyk majątek, drewno okrągłe na stemple budowlane cena, życzenia dla polski, kluki bełchatów, jaki dochód do oświadczenia majątkowego, formy pomocy rodzinie dysfunkcyjnej, jaki nr, fryzjer wielki klincz, kobr, symbole onz, weer szczecin, nieruchomości lądek zdrój, zakup ziemi rolnej forum…