00003-6523.2-SW0810007/17 Gmina Niemodlin

By | 22 października 2017

Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD Opolszczyzna poprzez przebudowę budynku Ośrodka Kultury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Niemodlin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie”.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD Opolszczyzna poprzez przebudowę budynku Ośrodka Kultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 549000.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 49-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW0810007/17.


Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy Konstantynów Łódzki poprzez budowę siłowni napowietrznej na placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konstantynów Łódzki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa siłowni plenerowej na ol. Wolności w Konstantynowie Łódzkim..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy Konstantynów Łódzki poprzez budowę siłowni napowietrznej na placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 58800.

Kwota Wkładu EFMR: 42483.

Kod Pocztowy: 95-050.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW0500018/17/18.


Popopularyzacja i zwiększenie świadomości społecznej w ramach zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karsin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Regionalny festyn promocyjny obszaru LGR Morenka w ramach organizacji dożynek gminnych w miejscowości Osowo gmina Karsin.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Popopularyzacja i zwiększenie świadomości społecznej w ramach zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 22875.85.

Kwota Wkładu EFMR: 14861.4.

Kod Pocztowy: 83-440.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00127-6523.2-SW1110295/18.


Celem operacji jest wzrost przedsiębiorczości wśród ludności obszaru LSR poprzez otwarcie nowego punktu gastronomicznego oraz utworzenie nowych 6 miejsc pracy i zatrudnianie ludzi z grup poniżej 40 roku życia i powyżej 50 roku życia – co przekłada się na 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawęcka Magdalena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost atrakcyjności obszaru LSR poprzez otwarcie restauracji rybnej i zatrudnienie pracowników z grup poniżej 40 roku życia i powyżej 50 roku życia.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest wzrost przedsiębiorczości wśród ludności obszaru LSR poprzez otwarcie nowego punktu gastronomicznego oraz utworzenie nowych 6 miejsc pracy i zatrudnianie ludzi z grup poniżej 40 roku życia i powyżej 50 roku życia – co przekłada się na .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 155866.74.

Kwota Wkładu EFMR: 66243.05.

Kod Pocztowy: 72-415.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW1610031/17.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wzór, chryzantem, zgorzelec, zgorzelecki, dolnośląskie, kontyngent, dariusz tomaszewski, natalia matysiak, dni trzemeszna 2019, jak obliczyć podatek dochodowy 2014, 42/3, bip glinojeck, program rozwoju obszarów wiejskich dotacje, schronisko tatary, uzasadnienie wniosku o doplate do komputera pfron, giełzów, skreśl w każdym worku te liczby które nie powinny, siewnik nabudowany unia, zgłoszenie przemieszczenia bydła, lgd partnerstwo na jurze, osoba bi, arimr środa wlkp, wzór wniosku o dofinansowanie, pruszcz gdański starostwo, dyrektywa azotanowa…