00003-6523.2-SW1210015/17 Gmina Janów

By | 16 grudnia 2016

Zagospodarowanie dwóch zbiorników wodnych w miejscowości Zagórze w celu zrównoważonego rozwoju turystyki wspierającej sektor rybacki obszaru RLGD Jurajska Ryba 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Janów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Zagospodarowanie dwóch zbiorników wodnych w miejscowości Zagórze w celu zrównoważonego rozwoju turystyki wspierającej sektor rybacki obszaru RLGD Jurajska Ryba.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 297107.85.

Kwota Wkładu EFMR: 169985.55.

Kod Pocztowy: 42-253.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW1210015/17.


„Poprawa jakości życia mieszkańców Sikor poprzez wyremontowanie drogi wewnętrznej zapewniającej dostęp do jeziora Komorze”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czaplinek .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Remont drogi wewnętrznej do jeziora Komorze w Sikorach na terenie gminy Czaplinek”.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: „Poprawa jakości życia mieszkańców Sikor poprzez wyremontowanie drogi wewnętrznej zapewniającej dostęp do jeziora Komorze”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 232664.34.

Kwota Wkładu EFMR: 94153.65.

Kod Pocztowy: 78-550.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00204-6523.2-SW1610251/18/19.


Promowanie. upowszechnianie. integrację mieszkańców oraz wspólne smakowanie świeżych ryb poprzez organizację wydarzenia „Ryby po Irządzku”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Irządze .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wydarzenia „Ryby po Irządzku”..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promowanie. upowszechnianie. integrację mieszkańców oraz wspólne smakowanie świeżych ryb poprzez organizację wydarzenia „Ryby po Irządzku”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35498.5.

Kwota Wkładu EFMR: 25499.15.

Kod Pocztowy: 42-446.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00037-6523.2-SW1210044/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomala Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup specjalistycznych basenów do transportu żywych ryb..

Skrócony opis operacji: Wnioskodawca zamierza zakupić i zamontować 4 baseny z osprzętem na posiadanej przyczepie ciężarowej oraz 5 basenów z osprzętem na samochodzie ciężarowym. Pozwoli to na stworzenie profesjonalnego zestawu ciężarowego.który będzie w stanie przewieźć ryby zapewniając im pełen dobrostan..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 108178.

Kwota Wkładu EFMR: 40566.75.

Kod Pocztowy: 32-823.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00015-6521.3.1-OR0600001/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomala Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup specjalistycznych basenów do transportu żywych ryb..

Skrócony opis operacji: Wnioskodawca zamierza zakupić i zamontować 4 baseny z osprzętem na posiadanej przyczepie ciężarowej oraz 5 basenów z osprzętem na samochodzie ciężarowym. Pozwoli to na stworzenie profesjonalnego zestawu ciężarowego.który będzie w stanie przewieźć ryby zapewniając im pełen dobrostan..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 108178.

Kwota Wkładu EFMR: 40566.75.

Kod Pocztowy: 32-823.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00015-6521.3.1-OR0600001/19.obliczanie djp, gmina dolhobyczow, przywóz towarów z zagranicy, wysokość linii napowietrznej nad drogą, zgłoszenie zmiany stanu stada świń przez internet, układanie kostki brukowej na istniejącym podłożu betonowym, armir ewniosek, miłkowice gmina, szkoła podstawowa w sąpolnie, analiza akustyczna, ważność odpisu aktu urodzenia do sądu, kalkulator esu, czujnik optyczny symbol, szkody wyrządzone przez dziki, sp sulmierzyce, wiedzieć więcej, ośrodek zalesie, projekt zagospodarowania terenu, nosalin, grubość krokwi, odnowa ostrołęka, kowr wnioski, przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym, powiat zduńskowolski bip, dotacje dla szkół niepublicznych 2019…