00003-6523.2-SW1310004/18 Gmina Sobków

By | 2 listopada 2017

Celem operacji jest przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w parku w m. Sobków do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców z terenu gminy Sobków oraz turystów z innych regionów 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sobków .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja parku w m.Sobków.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacka.

Cel operacji: Celem operacji jest przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w parku w m. Sobków do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców z terenu gminy Sobków oraz turystów z innych regionów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 317171.67.

Kwota Wkładu EFMR: 129341.95.

Kod Pocztowy: 28-305.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW1310004/18.


Rozszerzenie oferty rekreacyjnej poprzez doposażenie stadionu sportowego w miejscowości Dalików 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dalików .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Dalików..

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: 4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie inf.

Cel operacji: Rozszerzenie oferty rekreacyjnej poprzez doposażenie stadionu sportowego w miejscowości Dalików.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29116.56.

Kwota Wkładu EFMR: 21036.65.

Kod Pocztowy: 99-205.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0500010/17/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzesz budowę zjeżdżalni dwutorowej z wannami hamowanymi na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chojnice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej w miejscowości Charzykowy.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzesz budowę zjeżdżalni dwutorowej z wannami hamowanymi na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 599010.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00138-6523.2-SW1110279/18.ostrow info, pływające świnie, pałac w bycinie, trzciano, podanie o umorzenie długu wzór, grzyby kujawsko pomorskie 2018, skutkach, drzeniów, arletta śliwińska matczak, lista do europarlamentu wielkopolska, arimr centrala, urząd paszportowy wrocław godziny otwarcia, tablica pl szczecinek, etapy odmrazania gospodarki gov, rzepa oleista, krokiew wymiary…