00003-6523.4-SW1310003/17/18 Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

By | 10 lutego 2013

9.1 Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywiacja na rok 2018.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: 9.1 Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 289520.88.

Kwota Wkładu EFMR: 173236.29.

Kod Pocztowy: 29-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.4-SW1310003/17/18.


Celem będzie aktywizacja mieszkańców poprzez organizację 4 wydarzeń kulturalnych i 1 produktu promocyjnego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szamociński Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dzieje się w Szamocinie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Celem będzie aktywizacja mieszkańców poprzez organizację 4 wydarzeń kulturalnych i 1 produktu promocyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7380.4.

Kwota Wkładu EFMR: 5227.5.

Kod Pocztowy: 64-820.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00061-6523.2-SW1510088/18/19.


Podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie bazy noclegowej. poprzez przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na agroturystyczne. co pozwoli na utworzenie 1 miejsca pracy dla 1 oso 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stankiewicz Agata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia agroturystyczne..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką..

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie bazy noclegowej. poprzez przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na agroturystyczne. co pozwoli na utworzenie 1 miejsca pracy dla 1 oso.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 373542.99.

Kwota Wkładu EFMR: 158755.35.

Kod Pocztowy: 14-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW1410017/17/18.


Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 134172.94.

Kwota Wkładu EFMR: 97750.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.4-SW0910010/19.


Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie świadczonych usług dzięki utworzeniu parku linowego. nowoczesnej linii technologicznej oraz budowie fontanny i utworzeniu 2 stanowisk pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Odejewski Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie świadczonych usług związanych z zakupem nowoczesnej linii technologicznej oraz efektywnym wykorzystaniem terenu zieleni w oparciu o rekreację i atrakcyjność obszaru.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie świadczonych usług dzięki utworzeniu parku linowego. nowoczesnej linii technologicznej oraz budowie fontanny i utworzeniu 2 stanowisk pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 285591.02.

Kwota Wkładu EFMR: 109238.56.

Kod Pocztowy: 89-620.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00238-6523.2-SW1110347/18/19.


Zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez nawiązanie do tradycji rybackich w ramach organizacji wydarzenia plenerowego. warsztatów dla dzieci oraz stworzenia i udostępnienia bezpłatnych materiałów edukacyjnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez działania edukacyjne oraz promujące dziedzictwo kulturowe w oparciu o tradycje rybackie w regionie słowińskim.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez nawiązanie do tradycji rybackich w ramach organizacji wydarzenia plenerowego. warsztatów dla dzieci oraz stworzenia i udostępnienia bezpłatnych materiałów edukacyjnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 23145.4.

Kwota Wkładu EFMR: 16722.55.

Kod Pocztowy: 76-214.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00261-6523.2-SW1110425/18/19.spore 3, spełniających, biznesplan strona tytułowa, sortownik rolkowy, 83 340 sierakowice, kowr olsztyn przetargi, mazursko, kandydaci do sejmiku wielkopolskiego, strzyżewski, pl 2014, powiat tarnow, kandydaci do sejmiku województwa mazowieckiego 2018, jaki ciągnik kupić na 20 ha, ewniosekplus, arimr hajnówka, kaczka cytrynka gatunek, wnioski do dalszej pracy nauczyciela języka angielskiego, na rysunku przedstawiono siatkę prostopadłościanu naturalnej wielkości, etapy wzrostu rośliny…