00003-6524.1-OR1100003/18 Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja

By | 16 listopada 2017

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zrzeszenie Rybaków Morskich-Organizacja .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Plany produkcji i obrotu na lata 2014-2018 Zrzeszenia Rybaków Morskich- Organizacja Producentów.

Skrócony opis operacji: Plany produkcji i obrotu na lata 2014-2018 Zrzeszenia Rybaków Morskich- Organizacja Producentów.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2014-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6346684.21.

Kwota Wkładu EFMR: 3570009.86.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6524.1-OR1100003/18.


Rozwój przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikacje prowadzonej działalności w związku z realizacją operacji zgodnie z umową o dofinansowanie i utrzymanie dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak/Żydziak Piotr – połów. przetwórstwo i handel rybą Piotr Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Różnicowanie działalności armatora statków poprzez zakup mebli kuchennych oraz urządzeń AGD do sklepu rybnego ze smażalnią we Fromborku.

Skrócony opis operacji: 1. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.2. Podejmowanie. wykonywanie lu.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikacje prowadzonej działalności w związku z realizacją operacji zgodnie z umową o dofinansowanie i utrzymanie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 76617.7.

Kwota Wkładu EFMR: 52099.9.

Kod Pocztowy: 14-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00101-6523.2-SW1410058/18/19.


Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez Wacława Wysockiego w zakresie świadczenia. ważnej społecznie. usługi wychowania i edukacji przedszkolnej. poprzez budowę nowego obiektu przedszkolnego. wraz z zatrudnieniem 8 kobiet z 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysocki Wacław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Przedszkole Przy Szkole 2 – budowa nowego obiektu przedszkolnego w Darłowie przy ulic Szkolnej”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez Wacława Wysockiego w zakresie świadczenia. ważnej społecznie. usługi wychowania i edukacji przedszkolnej. poprzez budowę nowego obiektu przedszkolnego. wraz z zatrudnieniem 8 kobiet z .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1050145.58.

Kwota Wkładu EFMR: 217264.25.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00251-6523.2-SW1610334/19.


Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych w życie publiczne. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Projekt grantowy na rzecz wsparcia dialogu społecznego na obszarze LSR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami..

Cel operacji: Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych w życie publiczne..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 197550.09.

Kwota Wkładu EFMR: 98506.5.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW1020001/19.


Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Sp z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ograniczenie oddziaływania połowów członków Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o. o. na środowisko w ramach wdrożenia plany produkcji i obrotu na rok 2018..

Skrócony opis operacji: Ograniczenie oddziaływania połowów członków Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o. o. na środowisko w ramach wdrożenia plany produkcji i obrotu na rok 2018..

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 781636.

Kwota Wkładu EFMR: 298953.74.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00005-6524.1-OR1100005/18.pierzwin, biznes plan przykłady, 884928749, mruk ryba, szprotawa lubuskie, numer aktu urodzenia, skrót tysięcy, siecienko, dobrostan zwierząt arimr, kurs euro do przetargów, www burza net, kowr koszalin praca, zaprawa cementowa m10, szkodnik sosny, pomost pływający pozwolenie, poznań olsztyn, wymiana dachu koszty, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa busko, bip czarna woda, przyrząd do osadzania puszek elektrycznych, znakowanie świń, struktura organizacyjna arimr…