00003-6524.1-OR1600001/18 Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 18 października 2014

Zwiększenie skuteczności działania Organizacji Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o. w zakresie dostosowywania produkcji do wymogów rynkowych oraz wprowadzania produktów rybołówstwa na rynek. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności OPR Bałtyk Sp. z o.o. poprzez przygotowanie i wdrożenie planów produkcji i obrotu.

Skrócony opis operacji: Plany produkcji za lata 2014-2018.

Cel operacji: Zwiększenie skuteczności działania Organizacji Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o. w zakresie dostosowywania produkcji do wymogów rynkowych oraz wprowadzania produktów rybołówstwa na rynek..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2014-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3205407.37.

Kwota Wkładu EFMR: 1675914.3.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6524.1-OR1600001/18.


Nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej aktywizacji i integracji oraz wymianie dobrych praktyk i zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wizytach studyjnych i 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz udział w konferencji rybackiej..

Skrócony opis operacji: Działania z zakresu współpracy.

Cel operacji: Nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej aktywizacji i integracji oraz wymianie dobrych praktyk i zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wizytach studyjnych i .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 47802.76.

Kwota Wkładu EFMR: 38600.2.

Kod Pocztowy: 43-382.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.3-SW1210003/18.


Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2019 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: koszty bieążce i aktywizacja na rok 2019.

Skrócony opis operacji: koszty bieążce i aktywizacja.

Cel operacji: Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2019 roku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 415816.87.

Kwota Wkładu EFMR: 335770.4.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.4-SW0620001/18/19.służba przygotowawcza urząd, przetargi podkarpackie, mapa burzowa podkarpacia, przasnyszu, nieruchomosci on-line, welna mineralna z odzysku, ile ziemniaków z ha, anr opole kontakt, smolarek kaźmierz, co to jest samorząd uczniowski, montaż wodomierza schemat, działalność pozarolnicza, szkoła podstawowa w parznie, glina piaszczysta parametry, kowr olsztyn przetargi, strefa gostyn ogloszenia…