00003-6524.1-OR1600001/18 Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych

By | 21 kwietnia 2017

Prowadzenie regionalnych. krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrówn 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas targów Seafood Expo Global w Brukseli w dniach 25 -27 kwietnia 2017 roku”.

Skrócony opis operacji: Zakres operacji obejmuje prowadzenie regionalnych. krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury poprzez organizację stoiska informacyjno-promocyjnego podczas międzynarodowych targów Seafood Expo Global 2017 w Brukseli w dniach 25-27 kwietnia 2017 r. Stoisko zorganizaowane zostanie przez Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej..

Cel operacji: Prowadzenie regionalnych. krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrówn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2014-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3205407.37.

Kwota Wkładu EFMR: 1675914.3.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6524.1-OR1600001/18.


Budowa świetlicy – stanicy wodnej nad Rospudą przeznaczonej na użytek publiczny wraz z zatrudnieniem przez okres 3 lat od momentu płatności końcowej osoby pochodzącej z grupy defaworyzowanej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Małoraczkowiacy Znad Rospudy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez budowę świetlicy – stanicy wodnej nad Rospudą przeznaczonej na użytek publiczny..

Skrócony opis operacji: Roboty ziemne i fundamenty. Ściany nadziemia. dach. C.O..

Cel operacji: Budowa świetlicy – stanicy wodnej nad Rospudą przeznaczonej na użytek publiczny wraz z zatrudnieniem przez okres 3 lat od momentu płatności końcowej osoby pochodzącej z grupy defaworyzowanej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 492161.61.

Kwota Wkładu EFMR: 212447.3.

Kod Pocztowy: 16-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW1010023/17/18.


Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Czechowic-Dziedzic poprzez wykonanie terenu rekreacyjnego przy ul. Paderewskiego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – w budowie. przy ul. Paderewskiego.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Czechowic-Dziedzic poprzez wykonanie terenu rekreacyjnego przy ul. Paderewskiego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 582551.49.

Kwota Wkładu EFMR: 254150.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW1210060/18.


Stworzenie nowego obiektu infrastruktury poprzez wybudowanie wiaty rekreacyjno-sportowej w Świnoujściu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: STOWARZYSZENIE HIPPICUS .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej w Świnoujściu.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Stworzenie nowego obiektu infrastruktury poprzez wybudowanie wiaty rekreacyjno-sportowej w Świnoujściu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352126.02.

Kwota Wkładu EFMR: 254410.95.

Kod Pocztowy: 72-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00227-6523.2-SW1610375/19.


Promowanie uwarunkowań środowiskowych terenów nadmorskich i wpływ rybołówstwa morskiego na dziedzictwo i kulturę Północnych Kaszub 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rybacy polskiego wybrzeża.

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: Promowanie uwarunkowań środowiskowych terenów nadmorskich i wpływ rybołówstwa morskiego na dziedzictwo i kulturę Północnych Kaszub.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 117200.

Kwota Wkładu EFMR: 74715.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00061-6523.2-SW1110055/17/18.


Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gościno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dargocice poprzez budowę publicznie dostępnej ścieżki rowerowej tj. miejsca rekeracji i wypoczynku na terenie Gminy Gościno.

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej.

Cel operacji: Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 424279.95.

Kwota Wkładu EFMR: 180318.15.

Kod Pocztowy: 78-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00056-6523.2-SW1610020/17/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dzierżyńska Małgorzata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa i modernizacja istniejącego zakładu przetwórstwa i wędzenia ryb.

Skrócony opis operacji: I etap budynek socjalno – biurowy. magazynowy. zbiornik na ścieki.teren. dostawa urządzeń chłodniczych II etap – urządzenia do mydła. czajnik. kosz na noże. kuchenka mikrofalowe. myjka do butów. kurtyna pow. nadziewarka próżniowa. piec. regały umywalki. wagi. wytwornice lodu. komora wędzarniczo. paletyzatel.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2996660.23.

Kwota Wkładu EFMR: 1088798.4.

Kod Pocztowy: 19-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00006-6524.4-OR1400006/17/18.ewniosekplus, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa poznań, ww zbiornik, przechowywanie masła, księgi wieczyste leszno, jak siać gorczycę na działce, remigiusz halikowski, strużyna, mops pomoc finansowa, cewice, patriotyczny pl, obszary onw 2019, mojżesz 10 przykazań odc 164, łót, debica rynek…