00003-6524.3-OR0200001/18 Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych

By | 3 czerwca 2022

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Innowacje szansą na wzrost spożycia zdrowych ryb z polskich wód.

Skrócony opis operacji: operacja pn. innowacje szansą na wzrost spożycia zdrowych ryb z polskich wód obejmuje organizację łącznie trzech konferencji rybackich oraz uczestnictwo polskich Organizacji Rybackich jako wystawców w targach Grune Woche w Berlinie w trzech kolejnych latach 2019. 2020. 2021.operacja zostanie zrealizowana w trzech etapach.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3083032.

Kwota Wkładu EFMR: 2196660.3.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.3 Środki dotyczące obrotu.

kod działania: 5.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6524.3-OR0200001/18.


Zachowanie dziedzictwa lokalnego upamiętniającego historię i dzieje ziemi jędrzejowskiej w ujęciu dorobku rybołówstwa i akwakultury. poprzesz opracowanie i wydanie monografii Powiatu Jędrzejowskiego promującej dziedzictwo kulturowe 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Jędrzejowski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Opracowanie i wydanie monografii Powiatu Jędrzejowskiego promującego rybackie dziedzictwo kulturowe.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego upamiętniającego historię i dzieje ziemi jędrzejowskiej w ujęciu dorobku rybołówstwa i akwakultury. poprzesz opracowanie i wydanie monografii Powiatu Jędrzejowskiego promującej dziedzictwo kulturowe.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 100000.

Kwota Wkładu EFMR: 67636.2.

Kod Pocztowy: 28-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW1310034/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ABRAMCZYK Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia dla zakładu przetwórstwa ryb Abramczyk Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: urządzenie do chłodzenia zespół systemów do transportu. separator. tunel Frigo. układ zasilania piły. wózek widłowy. oprogramowanie.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5997985.01.

Kwota Wkładu EFMR: 2246097.87.

Kod Pocztowy: 85-778.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR0200001/17/18.


Celem operacji jest zwiększenie rozwoju firmy oraz stworzenie warunków do dalszych inwestycji oraz zatrudnienie 4 osów do pracy sezonowej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świstak Agnieszka.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju dzialalności gospodarczej Sanatorium „Muszelka” Agnieszka Świstak..

Skrócony opis operacji: Zakup pawilonu handlowego Arena Empiro. zakup maszyny do lodów świderki oraz maszyny do produkcji napojów mrożonych..

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie rozwoju firmy oraz stworzenie warunków do dalszych inwestycji oraz zatrudnienie 4 osów do pracy sezonowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 150000.

Kwota Wkładu EFMR: 63750.

Kod Pocztowy: 72-401.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00127-6523.2-SW1610179/18.


Doposażenie baru rybnego FALA w nowoczesne instalacje wentylacyjną i chłodniczą w ramach dywersyfikacji dochodów pozyskiwanych z rybołówstwa wykonywanego statkiem rybackim WŁA209 w ramach rozwoju działalności gospodarczej wpisujących się w założenia „Szla 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Renusz Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie baru FALA (etap II) jako wsparcie różnicowania działalności armatorów statków rybackich.

Skrócony opis operacji: 4.02.2001.

Cel operacji: Doposażenie baru rybnego FALA w nowoczesne instalacje wentylacyjną i chłodniczą w ramach dywersyfikacji dochodów pozyskiwanych z rybołówstwa wykonywanego statkiem rybackim WŁA209 w ramach rozwoju działalności gospodarczej wpisujących się w założenia „Szla.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 198159.83.

Kwota Wkładu EFMR: 75531.85.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00148-6523.2-SW1110231/18.urząd miasta i gminy w kłodawie, zwolnienia ze składek zus, mleczaki u kota, wolnizna definicja, marek gierszewski, borow, rozliczanie godzin doraźnych zastępstw nauczycieli, ekonomik stg, kowalność, kolczyk dla owiec, pge lublin witosa, krościenko podkarpackie, 1363, olsztyn paszport, szkoła program, janikowice, średnia krajowa, łączyno, smoląg, rzut połaci dachowej…