00003-6524.4-OR1000002/17/18 „REKIN” Jan Mozolewski i Wspólnicy Spółka Jawna

By | 19 listopada 2018

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „REKIN” Jan Mozolewski i Wspólnicy Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie nowego produktu oraz procesu technologicznego w zakladzie przetwórstwa rybnego REKIN Jan Mozolewski i Wspólnicy sp. j..

Skrócony opis operacji: Zakup wykrywacza metali. stołu liniującego do tacek. robota do pakowania. automatu ważąco-etykietującego. traysealera do pakowania tacek. maszyny do wytwarzania opakowań..

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3781862.52.

Kwota Wkładu EFMR: 1418198.44.

Kod Pocztowy: 15-399.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00003-6524.4-OR1000002/17/18.


Celem operacji jest zakup czterech sztuk muszkietów czarnoprochowych typu „Prussian” jako element poszerzenia oferty historyczno – kulturalnej Reduty Morast pod kontem stworzenia grupy rekonstrukcyjnej działającej całorocznie. co wpłynie na rozwój promocj 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest zakup czterech sztuk muszkietów czarnoprochowych typu „Prussian” jako element poszerzenia oferty historyczno – kulturalnej Reduty Morast pod kontem stworzenia grupy rekonstrukcyjnej działającej całorocznie. co wpłynie na rozwój promocj.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 15447.16.

Kwota Wkładu EFMR: 8012.1.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00191-6523.2-SW1610304/18/19.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 289345.83.

Kwota Wkładu EFMR: 233646.3.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW1510001/16.zaprawa do murowania komina proporcje, spis z natury jak wypełnić, horodlo, jak prze, alarm przeciwwłamaniowy, wałowanie trawy, smaki sulęczyna, kod kow, jak zrobic paszport, zaświadczenie o braku dochodów w polsce, malmurzyn, działki olsztyn koło częstochowy, uzupełnij tabelkę zawierającą dane dotyczące prostokątów, łomżyński, wybory prezydenckie w polsce 2020 data, święto świni, 5 karatów krzyżówka…