00003-6524.4-OR1200002/17/18 SoNa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 9 kwietnia 2014

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SoNa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Sona Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Skrócony opis operacji: etap I linia pakująca. linia do konfekcjonowania muli. linia do depuracji mięczaków II etap linia do sushi. linia do sushi. instalacja chłodnicza III etap nowy system zarządzania . licencja.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5921044.4.

Kwota Wkładu EFMR: 2220391.64.

Kod Pocztowy: 42-350.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00003-6524.4-OR1200002/17/18.


Celem operacji jest rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez oferowanie usług transportowych zestawem roboczym pick-up z hakiem i przyczepą lawetą i zatrudnienie pracownika 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sunrice Roman Nowicki Roman.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup małego zestawu transportowego: samochodu typu pick-up z hakiem i przyczepką lawetą.

Skrócony opis operacji: Zakup auta typu pick-up marki Ford Ranger . przyczepy lawety do przewozu pojazdów.

Cel operacji: Celem operacji jest rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez oferowanie usług transportowych zestawem roboczym pick-up z hakiem i przyczepą lawetą i zatrudnienie pracownika.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 126700.

Kwota Wkładu EFMR: 84002.1.

Kod Pocztowy: 72-605.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00259-6523.2-SW1610317/18/19.


Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajowa Izba Producentów Ryb .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przygotowanie i wdrożenie Planów Produkcji i Obrotu za lata 2014-2018.

Skrócony opis operacji: Operacja realizowana jest w ramach projektu „Przygotowanie i wdrożenie Planów Produkcji i Obrotu za lata 2014-2018”. Pierwszy etap obejmował pomoc na zrealizowane przedsięwzięcia w latach 2014-2017. na podstawie zatwierdzonych przez odpowiedniego Ministra ds. rybołówstwa. corocznych Planów Produkcji i Obrotu . natomiast drugi etap obejmuje rok 2018. KIPR. jako organizacja producencka sektora rybołówstwa morskiego corocznie realizowała cele wskazane w art. 7 oraz środki określone w art.8 rozporządzenia 1379/2013. z których została rozliczona poprzez zatwierdzone przez odpowiedniego Ministra ds. Rybołówstwa sprawozdania z wdrożenia PPiO za poszczególne lata połowowe 2014. 2015. 2016 . 2017 i 2018..

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2014-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3945613.38.

Kwota Wkładu EFMR: 1786018.04.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 P.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR0800001/17/18.


Celem operacji jest wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizację konferencji podsumowującej 6 miesięczną prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. sprawowaną przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania ..Morze i Pa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Konferencja podsumowująca prezydencję Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ..Morze i Parsęta” w Zachodniopomorskiej Sieci Rybackich Lokalnych Grup Działania..

Skrócony opis operacji: Działania w zakresie współpracy.- Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Celem operacji jest wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizację konferencji podsumowującej 6 miesięczną prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. sprawowaną przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania ..Morze i Pa.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 16700.45.

Kwota Wkładu EFMR: 13485.25.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.3-SW1600016/19.


Celem operacji jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej wędkarzy ukierunkowanej na walkę z kłusownictwem poprzez organizacje zawodów wędkarskich na terenie Gminy Stepnica 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wędkarski świat z zasadami – organizacja zawodów wędkarskich na terenie Gminy Stepnica.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej wędkarzy ukierunkowanej na walkę z kłusownictwem poprzez organizacje zawodów wędkarskich na terenie Gminy Stepnica.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 13619.92.

Kwota Wkładu EFMR: 9839.6.

Kod Pocztowy: 72-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00221-6523.2-SW1610314/18/19.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dzierżyńska Małgorzata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa i modernizacja istniejącego zakładu przetwórstwa i wędzenia ryb.

Skrócony opis operacji: I etap budynek socjalno – biurowy. magazynowy. zbiornik na ścieki.teren. dostawa urządzeń chłodniczych II etap – urządzenia do mydła. czajnik. kosz na noże. kuchenka mikrofalowe. myjka do butów. kurtyna pow. nadziewarka próżniowa. piec. regały umywalki. wagi. wytwornice lodu. komora wędzarniczo. paletyzatel.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2996660.23.

Kwota Wkładu EFMR: 1088798.4.

Kod Pocztowy: 19-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00006-6524.4-OR1400006/17/18.rasy bydła mięsnego, na podstawie, gmina wilczęta, ug gostynin, skarb sobieskiego, cena hektara ziemi rolnej świętokrzyskie, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa busko, ocena opisowa klasa 1 na świadectwo, kawałek czworokątnego materiału o obwodzie 3 m, rośliny strączkowe na ziarno, aneks do umowy wzor, wiceprzewodnicząca, urząd skarbowy wodzisław śląski kontakt, czynsz co wchodzi w skład, rb500w, gorlice nieruchomości…