00003-6524.4-OR1500003/17/18 Adamkiewicz Krzysztof

By | 26 czerwca 2012

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Adamkiewicz Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Usprawnienie logistyki transportu i procesów produkcyjnych w zakresie przetwórstwa produktów rybnych i obrotu tymi produktami.

Skrócony opis operacji: samochód ciężarowy. wagi elektroniczne platformowa i pomostowe. skrzyniopalety. drukarka termiczna. blok skraplający. sprężarka. ciężarówka. instalacja foto woltaiczna II etap: samochód ciężarowy naczepa furgon. samochód ciężarowy III etap: samochód ciężarowy.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1020001.1.

Kwota Wkładu EFMR: 382500.41.

Kod Pocztowy: 63-810.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00003-6524.4-OR1500003/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie nowej usługi polegającej na czarterowaniu jachtu na Zalewie Wiślanym. co pozwoli na utworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez okres trzech lat od otrzymania płatności końcowej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sydor/Format84 Sydor Michał Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup jachtu półślizgowego celem rozwoju działalności turystycznej na Zalewie Wiślanym..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie nowej usługi polegającej na czarterowaniu jachtu na Zalewie Wiślanym. co pozwoli na utworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez okres trzech lat od otrzymania płatności końcowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 210899.46.

Kwota Wkładu EFMR: 87839.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW1410027/17/18.


Poprawa jakości i rozszerzenie zakresu usług świadczonych na rzecz społeczności LGR przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie poprzez rozbudowę i przedudowę 1 obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz utworzenie 1 Izby Dziedzictwa Obs 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Augustowski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzisctwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie.

Skrócony opis operacji: Rozbudowa. przebudowa i elewacja budynku magazynu sprzętu wodnego.

Cel operacji: Poprawa jakości i rozszerzenie zakresu usług świadczonych na rzecz społeczności LGR przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie poprzez rozbudowę i przedudowę 1 obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz utworzenie 1 Izby Dziedzictwa Obs.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 334845.48.

Kwota Wkładu EFMR: 210630.

Kod Pocztowy: 16-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW1010026/17/18.protokół przekazania samochodu, pn-b-10110, mapa lipsko, oceń wpływ obecnej struktury produkcji energii elektrycznej w polsce na środowisko przyrodnicze, anna frankowska, kurs euro legnica, list zpo, ustawa o sdg, gops łańcut, framko kielce, grochu mapper, przydomowa przepompownia ścieków projekt, dopłaty do pola…