00003-6526-DPT00002/18 ieki) sprzątanie. koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników wydziału. koszty związane z utrzymaniem samochodu Suzuki SX4. koszty zakupu paliwa oraz koszty zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej. artykułów biurowych.2. Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych – kalendarze. Udział w lokalnych imprezach. zakupiono artykuły gastronomiczne. poniesiono koszty dotyczące utrzymania strony internetowej www.ryby.lubuskie.pl. 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

By | 26 stycznia 2021

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 77368.66 00015-6526-DPT00003/19

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ieki) sprzątanie. koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników wydziału. koszty związane z utrzymaniem samochodu Suzuki SX4. koszty zakupu paliwa oraz koszty zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej. artykułów biurowych.2. Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych – kalendarze. Udział w lokalnych imprezach. zakupiono artykuły gastronomiczne. poniesiono koszty dotyczące utrzymania strony internetowej www.ryby.lubuskie.pl..

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Nazwa operacji: 2017-11-01.

Skrócony opis operacji: 2019-03-01.

Cel operacji: 77368.66.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 58026.49.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 65-057.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 7 – Pomoc techniczna.

Kod Pocztowy: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

Państwo: 7.01.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00015-6526-DPT00003/19.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6526-DPT00002/18.


Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania informacyjno – promocyjne ARiMR w ramach PO „Rybactwo i Morze realizowane w latach 2017-2018..

Skrócony opis operacji: Sfinansowanie działań informacyjno – promocyjnych ARiMR w latach 2017-2018.

Cel operacji: Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 277997.76.

Kwota Wkładu EFMR: 208498.32.

Kod Pocztowy: 00-175.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00002-6526-MGMiŻŚ00001/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania przemysłu rybnego i obrotu tymi produktami 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MARCINKOWSKA-HRYCKIEWICZ GRAŻYNA.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zakup specjalistycznych środków transportu oraz urządzeń związanych z produkcją do Zakładu Przetwórstwa Ryb „Mieszko”.

Skrócony opis operacji: innowacyjny system dezynfekcji ryb. środki transportu. komora chłodnicza. modernizacja magazynu chłodni surowca.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania przemysłu rybnego i obrotu tymi produktami.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 814492.

Kwota Wkładu EFMR: 305434.5.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00011-6524.4-OR1600013/17/18.


2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubelskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w okresie od stycznia 2016 do czerwca 2018 roku wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2015 r..

Skrócony opis operacji: Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1315972.51.

Kwota Wkładu EFMR: 986979.38.

Kod Pocztowy: 20-029.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00036-6526-DPT00031/18.


Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz środków transportu wewnętrznego do zakładu Admirł sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz środków transportu wewnętrznego do zakładu Admirł sp. z o.o..

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1304450.28.

Kwota Wkładu EFMR: 489168.85.

Kod Pocztowy: 43-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00004-6524.4-OR1200001/18/19.


Zakup nowoczesnego wyposażenia meblowego do 27 pokoi w ośrodku wczasowym TASARZ oraz utworzenie dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tasarz Agnieszka.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Różnicowanie działalności poprzez podniesienie konkurencyjności i rentowności firmy TASARZ Agnieszka Tasarz poprzez zakup wyposażenie meblowego do pokoi w Ośrodku Wczasowym TASARZ w ramach powstającego projektu: Budowa Centrum Turystyki Aktywnej i zakupie.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Zakup nowoczesnego wyposażenia meblowego do 27 pokoi w ośrodku wczasowym TASARZ oraz utworzenie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 298558.54.

Kwota Wkładu EFMR: 126887.15.

Kod Pocztowy: 72-344.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00100-6523.2-SW1610094/17/18.


Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Sp z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ograniczenie oddziaływania połowów członków Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o.o. na środowisko w ramach wdrożenia planu produkcji i obrotu na rok 2019.

Skrócony opis operacji: Ograniczenie oddziaływania połowów członków Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o.o. na środowisko w ramach wdrożenia planu produkcji i obrotu na rok 2019.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 636200.

Kwota Wkładu EFMR: 357862.5.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00007-6524.1-OR1100005/19.zajaczkow, styrodur 1cm, zboża rodzaje, jednostka ewidencyjna gdańsk, pomorska grudz, 1054 rok, arimr gov pl dopłaty, mateusz pawlik, kto może kupić gospodarstwo rolne, majowka kutno, bkm 19, meldunek zielona góra, urząd gminy sztum, 25 brutto, woj.wielkopolskie, stalowy element budowlany konstrukcji, prawo budowlane architektura info, dotacje na rozpoczęcie działalności 2018 pomorskie, gmina piekoszów bip…