00003-6526-DPT00002/18 Samorząd Województwa Lubuskiego

By | 10 marca 2011

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubuskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja pracy Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa. Zasobów Naturalnych. Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. zapewniająca prawidłowe wdrażanie. realizację i promocję Priorytetu 4 „Zwiększenie Zatrudnienia i Spójności Terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 od 01.2016 do 03.2018 roku..

Skrócony opis operacji: 1. Od stycznia 2016r. do marca 2018 Administrowanie Wydziału Rybactwa2. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 374210.3.

Kwota Wkładu EFMR: 280657.72.

Kod Pocztowy: 65-057.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6526-DPT00002/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Gołańcz poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: W1530099/18/19.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Gołańcz na terenie działki nr 1036/16. obręb Gołańcz. jednostka ewidencyjna Gołańcz”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej tworzenie. rozwój oraz wyposażenie i.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Gołańcz poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 64652.06.

Kwota Wkładu EFMR: 28333.05.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00078-6523.2-S.


Celem operacji jest rozwój oraz poszerzenie zakresu usług poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie 1 nowego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Snopkiewicz Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności i poszerzenie zakresu usług Centrum Ogrodniczego „Chotomów” poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz lamp solarnych..

Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1. 4.2.2.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój oraz poszerzenie zakresu usług poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie 1 nowego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 241921.79.

Kwota Wkładu EFMR: 82252.8.

Kod Pocztowy: 05-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0710006/17/18.


Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Strojnowski Sylwester.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja zakładu oraz zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń dla rozwoju Wędzarni Ryb SIAN-RYB..

Skrócony opis operacji: Projekt ma na celu wprowadzić innowacyjną technologię produkcji. nowe produkty. odzyskiwanie produktów ubocznych. zmniejszenie oddziaływania na środowisko i poprawę warunków i higieny pracy..

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 287929.76.

Kwota Wkładu EFMR: 107973.66.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00009-6524.4-OR1600006/17/18.


Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polryb Sp.zo.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie przetwórczym Polryb i wprowadzenie rozwiązań zmniejszających oddziaływanie na środowisko..

Skrócony opis operacji: W ramach operacji zostanie zakupiona nowa. energooszczędna instalacja zamrażania ryb. przebudowana instalacja komór mroźniczych oraz odbudowane 2 zamrażarki płytowe. Ponadto zakupione zostaną panele fotowoltaniczne i system próżniowego transportu odpadów. Przebudowana zostanie urządzenia stacji uzdatniania wody. Dodatkowo zakład zostanie doposażony w płatownicę do ryb. palety i basenopalety plastikowe oraz wywrotnicę do basenopalet..

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 746811.15.

Kwota Wkładu EFMR: 280054.17.

Kod Pocztowy: 75-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.4-OR1600005/17.


2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 194562.06 00011-6526-DPT00002/19

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: konania usługi tłumaczeń ustnych..

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Nazwa operacji: 2016-01-01.

Skrócony opis operacji: 2019-12-01.

Cel operacji: 194562.06.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 145921.54.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 00-400.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 7 – Pomoc techniczna.

Kod Pocztowy: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

Państwo: 7.01.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00011-6526-DPT00002/19.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00008-6526-DPT00047/18/19.biedrzychowice opolskie, ile pieniędzy można dostać od rodziców, arimr e wniosek, potworowo, protokół odbioru technicznego rusztowania, brona talerzowa 2m zapotrzebowanie mocy, pn-hd 60364-6, kowr rzeszów, jak zrobic bilans, obliczanie dawki nawozu na hektar, poczta mościce, miny motylkowe, krakowiak janusz trela, krd ig, pomoc suszowa 2019 wniosek, wybory 21.10, młody rolnik 2020 kiedy nabór…