00003-6526-MGMiŻŚ00002/18 ARiMR

By | 25 lipca 2020

Efektywne zarządzanie programem operacyjnym wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Najem. zakup energii i utrzymanie pomieszczeń dla pracowników Centrali ARiMR realizujących zadania związane z obsługa PO Rybactwo i Morze w latach 2016-2018.

Skrócony opis operacji: Sfinansowanie kosztów ARiMR ponoszonych na najem. eksploatację pomieszczeń. zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz sprzątanie pomieszczeń użytkowanych przez osoby biorace udziała w przygotowaniu. zarządzaniu. wdrażaniu monitorowaniu . kontroli i ocenie stopnia realizacji PO RYBY 2014 – 2020 w latach 2016-2018.

Cel operacji: Efektywne zarządzanie programem operacyjnym wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1532988.65.

Kwota Wkładu EFMR: 1149741.48.

Kod Pocztowy: 00-175.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6526-MGMiŻŚ00002/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 264163.8.

Kwota Wkładu EFMR: 213312.26.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.4-SW1110002/16.


Głównym celem operacji jest zróżnicowanie dochodów firmy przez zakup specjalistycznego samochodu i wprowadzenie dodatkowej usługi restrukturyzującej dotychczasową działalność oraz zatrudnienie jednej osoby na pełny etat. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędziora Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zróżnicowanie oferty usług firmy poprzez zakup specjalistycznego samochodu z zabudową chłodniczą. stworzenie miejsca pracy.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Głównym celem operacji jest zróżnicowanie dochodów firmy przez zakup specjalistycznego samochodu i wprowadzenie dodatkowej usługi restrukturyzującej dotychczasową działalność oraz zatrudnienie jednej osoby na pełny etat..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 205600.

Kwota Wkładu EFMR: 87380.

Kod Pocztowy: 73-121.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00165-6523.2-SW1610259/18.


Rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM poprzez zakup wyposażenia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wspieranie rybackiego charakteru obszaru poprzez rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM poprzez zakup wyposażenia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 190623.1.

Kwota Wkładu EFMR: 81014.35.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0110008/18/19.


zachęcanie do inwestowania w sektor przemysłu rybnego i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Neptun Panic Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup specjalistycznych środków transportu zewnętrznego oraz wyposażenia produkcyjnego do firmy Neptun Panic Spółka Jawna.

Skrócony opis operacji: pralnico – wirówka. suszarka. patroszarka. ford Transit. płatownica do karpia.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przemysłu rybnego i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 550537.04.

Kwota Wkładu EFMR: 206451.38.

Kod Pocztowy: 44-352.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR1200001/17/18.jegomość dla sarmaty, województwa opolskie, ul. fredry, krowa wagyu, zakład energetyczny tomaszów maz, wodociągi ziębice, kluczbork kamera, masa własna ciągnika siodłowego, instruktor pierwszej pomocy, 31 jaki to kraj, cena ziemi rolnej, art. 182 kc, gruzka, 26-803 promna, małdyty gmina, powiatowy rzecznik konsumenta, odpowiedzialność za powierzone mienie wzór, bełcz, jak wykonczyc plytki przy futrynie, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa nowy sącz, eska koszalin online, 12.03, gimnazjum jabłonowo pomorskie, pomoc potrzebującym, wysoka wielkopolskie, młot resorowy, daniel michalak, zwrot na dziecko 2020…