00004-6521.3.1-OR0100010/17/18 Ćwikła Marian

By | 16 kwietnia 2015

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ćwikła Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja ośrodka hodowli pstrągów w Ścinawce Średniej.

Skrócony opis operacji: przebudowa kanału dopływowego Bprzebudowa kanału dopływowego Cprzebudowa kanału dopływowego Dbudowa studni napowietrzającej z kanałem odprowadzającym wodęutwardzenie drogi dojazdowej do wylęgarni.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 132361.02.

Kwota Wkładu EFMR: 49635.38.

Kod Pocztowy: 57-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6521.3.1-OR0100010/17/18.


POL033800396 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szomborg Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800396.

Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim JAS-99 w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku rybackim JAS-99 w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 129639.

Kwota Wkładu EFMR: 48614.62.

Kod Pocztowy: 84-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

kod działania: 1.09.2021.

Numer Umowy: 00022-6520.9-OR1100066/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Aguas Limpias Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb w Bożympolu Wielkim.

Skrócony opis operacji: Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb celem jego usprawnienia poprzez zakup urządzeń zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym załączonym do wniosku..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 717210.2.

Kwota Wkładu EFMR: 268953.82.

Kod Pocztowy: 84-214.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00013-6521.3.1-OR1100034/17/18.studnia bez zgłoszenia, lubawska spółka komunalna, nieruchomości czersk, twarda 18 kod pocztowy, część oświatowa subwencji ogólnej, arimr warszawa kontakt, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa suwałki, arimr młody rolnik 2017 lista, sławki, jak ustanowić hipotekę, cegła dziurawka cena, wieś bobrówka, kod pocztowy jastarnia, urządzenie wodne, jak wypełnić e-wniosek o dopłaty bezpośrednie 2020, godz, nadzór nad działalnością gminy, kleszczewo, przelicznik ha na m2, gmina jaśliska, lepnica litewska, roślina oleista i pastewna…