00004-6523.2-SW0110026/17/18 Gmina i Miasto Odolanów

By | 7 lutego 2018

Wzrost atrakcyjności gminy i szlaków turystycznych poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Odolanów 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina i Miasto Odolanów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Kaczory-Gliśnica.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Wzrost atrakcyjności gminy i szlaków turystycznych poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Odolanów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1412027.21.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 63-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW0110026/17/18.


zachowanie i promocja rybackiego charakteru obszaru poprzez organizację „Słowińskiej szkoły pod żaglami”-zajęć z bezpieczeństwa na jachcie dla 200 uczniów szkół z obszaru SGR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BRACTWO MORZA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Słowińska szkoła pod żaglami.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: zachowanie i promocja rybackiego charakteru obszaru poprzez organizację „Słowińskiej szkoły pod żaglami”-zajęć z bezpieczeństwa na jachcie dla 200 uczniów szkół z obszaru SGR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29500.

Kwota Wkładu EFMR: 21250.

Kod Pocztowy: 80-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00271-6523.2-SW1110422/18/19.


Promowanie. pielęgnowanie oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa obszaru Zalewu Wiślanego poprzez utworzenie 1 punktu informacji o lokalnych zasobach w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzechotki i utrzymanie go minimum 5 lat od dokona 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Braniewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promowanie. pielęgnowanie oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa obszaru Zalewu Wiślanego poprzez utworzenie 1 punktu informacji o lokalnych zasobach w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzechotki i utrzymanie go minimum 5 lat od dokona.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 105813.5.

Kwota Wkładu EFMR: 51000.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW1410014/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Spółka z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie okręt rydwan Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie okręt rydwan Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Sp. z o.o..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1066451.

Kwota Wkładu EFMR: 799838.25.

Kod Pocztowy: 99-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00038-6521.5-OR0500024/18.


Utworzenie Centrum Rekreacji w miejscowości Durdy. wykorzystującego zasoby przyrodnicze i kulturowe obszaru LGR w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miejscowości Durdy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Baranów Sandomierski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa wraz z termodernizacją budynku Domu Wiejskiego z przeznaczeniem na Centrum Rekreacji..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Utworzenie Centrum Rekreacji w miejscowości Durdy. wykorzystującego zasoby przyrodnicze i kulturowe obszaru LGR w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miejscowości Durdy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 471136.32.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 39-450.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0910031/17/18.wnioski i rekomendacje po sprawdzianie, rejestr gospodarstw rolnych, włodawa okuninka, co to dożynki, grzegorz górniak poseł, farmer gazeta, ela zawadka, bip piotrkow, jacek pawlik, po pż, dni boguchwały 2019, equimed olsztyn, mops psary, na wspólnej 2572, wnioski do dalszej pracy dydaktycznej, jak wypełnić wniosek o 500 plus 2018, żywiec, żywiecki, śląskie, gmina szubin bip, łysa góra miejscowość, uzupełniająca, nawadnianie grawitacyjne, nazwisko rodowe mężczyzny czy wpisywać, krośnieński, prow lubelskie…