00004-6523.4-SW0810004/18 Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna

By | 20 lutego 2021

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące na 2019 r..

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 307871.04.

Kwota Wkładu EFMR: 248605.45.

Kod Pocztowy: 46-043.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.4-SW0810004/18.


Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez doposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną fasadę świetlna oraz System Sygnalizacji Pożaru 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Niemodlinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną fasadę świetlną oraz System Sygnalizacji Pożaru.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infr.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez doposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną fasadę świetlna oraz System Sygnalizacji Pożaru.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 183058.96.

Kwota Wkładu EFMR: 85564.4.

Kod Pocztowy: 49-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW0810020/18.jak obejść ustawę o ziemi rolnej, beton zwykły z kruszywa naturalnego cena, strazacy film, żarów gmina, andrzej bartkowiak psp, uśrednione pensum nauczyciela, przepływomierz elektromagnetyczny cena, lenteks podłogowy, konstrukcji, oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego, sulechowskie ogłoszenia, ewniosekplus arimr 2019, oleoteka, sześć tysięcy, kierownik biura powiatowego arimr, przesłanianie budynków, racławiczki, produkty mleczne kolorowanka, autobus 507, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa radomsko…