00004-6523.4-SW1110002/16 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby

By | 19 lipca 2014

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 264163.8.

Kwota Wkładu EFMR: 213312.26.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.4-SW1110002/16.


Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej poprzez remont czterech zejść na plażę w miejscowościach Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sztutowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki.

Skrócony opis operacji: Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki. prace budowlano – remontowe.

Cel operacji: Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej poprzez remont czterech zejść na plażę w miejscowościach Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 340326.97.

Kwota Wkładu EFMR: 245885.45.

Kod Pocztowy: 82-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW1110054/17.


Rozwój działalności poprzez zakup jachtów. budowę wiaty. remont pomostu. co pozwoli na utworzenie zintegrowanego pakietu turystycznego na obszarze LGR WJM. oraz utworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dnia dokonania płatności końco 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jarosław Jędrzejowski Mazur Wind Jarosław Jędzrejowski.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie zintegrowanego pakietu turystycznego „Mazury z ikrą”.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności poprzez zakup jachtów. budowę wiaty. remont pomostu. co pozwoli na utworzenie zintegrowanego pakietu turystycznego na obszarze LGR WJM. oraz utworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dnia dokonania płatności końco.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 325341.52.

Kwota Wkładu EFMR: 127500.

Kod Pocztowy: 11-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00076-6523.2-SW1410086/17/18.


Przygotowanie lokalnej strategii kierowanej przez społeczność 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie przygotowacze.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych. szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowywanie mechanizmów współpracy i włączenia lokalnych społeczeństw w celu przygotowania LSR.

Cel operacji: Przygotowanie lokalnej strategii kierowanej przez społeczność.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2015-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24248.79.

Kwota Wkładu EFMR: 17000.

Kod Pocztowy: 95-045.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.1 Wsparcie przygotowawcze.

kod działania: 4.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.1-SW0500001/16.ug krasiczyn, odwodnienie parkingu, klasztor cystersów sulejów, forum rolne, stal rb500, matif ceny rzepaku, wyrażać się, okres wycinki drzew 2018, sprzedaż spadku przed upływem 5 lat, albania islandia, edelan maść cena, janusz jankowski, wykreslenie hipoteki, każdą bryłę i jej siatkę pomaluj jednym kolorem, chodowla owiec, marek pastuszak elbląg gabinet prywatny…