00004-6523.4-SW1410001/18 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”

By | 13 października 2017

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 219495.

Kwota Wkładu EFMR: 177242.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.4-SW1410001/18.


sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2016 r – w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2016 r – w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 226702.97.

Kwota Wkładu EFMR: 183061.95.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW0600002/16/17.


Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR. w tym sektora rybackiego poprzez budowę budynku służącego racjonalnej gospodarce rybnej. podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz utworzenie 3 miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobolewski Henryk.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku służącego prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybnej drogą do podjęcia i rozwoju działalności na obszarze LGR Nasza Krajna i Pałuki.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR. w tym sektora rybackiego poprzez budowę budynku służącego racjonalnej gospodarce rybnej. podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz utworzenie 3 miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 606729.26.

Kwota Wkładu EFMR: 242387.7.

Kod Pocztowy: 88-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00045-6523.2-SW0210002/18/19.99-100 łęczyca, aromr, zgłoszenie przemieszczenia bydła, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa praca, kara umowna w umowie o pracę, warta oddziały, szczawne przetargi, zuk rzęczkowo, sprzedam krowy, dz.u. 2017 poz. 2285, zbiór danych na dysku, arka vet przemyśl, próbka referencyjna, schemat jednokreskowy wlz, arr gov pl, prymasa tysiąclecia 60/62…