00004-6524.1-OR1100004/18 Pomorska Organizacja Producentów ARKA Sp. z o.o.

By | 15 czerwca 2016

Poprawa Organizacji Rynku Produktów Rybołówstwa i Akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pomorska Organizacja Producentów ARKA Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Plany Produkcji i Obrotu Pomorskiej Organizacji Producentów Arka-Sp. z o.o.

Skrócony opis operacji: Plany Produkcji i Obrotu Pomorskiej Organizacji Producentów Arka-Sp. z o.o.

Cel operacji: Poprawa Organizacji Rynku Produktów Rybołówstwa i Akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1086046.76.

Kwota Wkładu EFMR: 610901.3.

Kod Pocztowy: 81-029.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00004-6524.1-OR1100004/18.


Rozwój działalności usługowej przez Spółdzielczą Agrofirmę Szczekociny w celu utrzymania zagrożonego miejsca pracy w sektorze rybackim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozszerzenie działalności usługowej poprzez zakup ładowarki wraz z osprzętem.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności usługowej przez Spółdzielczą Agrofirmę Szczekociny w celu utrzymania zagrożonego miejsca pracy w sektorze rybackim.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 212000.

Kwota Wkładu EFMR: 89199.

Kod Pocztowy: 42-445.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00077-6523.2-SW1210104/18.


Przywrócenie potencjału produkcyjnego Hodowli Pstrąga w Bondyrzu poprzez udrożnienie i umocnienie brzegów rzeki Wieprz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzywosz Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Udrożnienie i umocnienie brzegów rzeki Wieprz w miejscowości Bondyrz.

Skrócony opis operacji: Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury. w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywi.

Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego Hodowli Pstrąga w Bondyrzu poprzez udrożnienie i umocnienie brzegów rzeki Wieprz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 121701.48.

Kwota Wkładu EFMR: 51722.5.

Kod Pocztowy: 22-442.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0910004/17.


promocja dziedzictwa kulturowego Ustki związanego z rybołówstwem poprzez opracowanie innowacyjnych gier turystyczno-edukacyjnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasto Ustka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: opracowanie innowacyjnych gier turystyczno-edukacyjnych na terenie Starej Osady Rybackiej w Ustce.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: promocja dziedzictwa kulturowego Ustki związanego z rybołówstwem poprzez opracowanie innowacyjnych gier turystyczno-edukacyjnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29400.

Kwota Wkładu EFMR: 21241.5.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00262-6523.2-SW1110423/18/19.stary koszalin, arimr starogard gdański, iti gniewkowo, pomorska olsztyn, aktualne ceny żywca wołowego, holsztyńsko-fryzyjska, kakalinka, raczki, zbrojenie krzyżowe rysunek, urząd gminy zaklików, majków, cena dzierżawy gruntu rolnego 2018, wydarzenia pomorskie, techno poż opole, gmina jasliska, kodgik, ośrodek zdrowia golasowice, modernizacja gospodarstw rolnych 2020 obszar d, www.arimr.gov.pl dopłaty bezpośrednie, jak usunąć hasło z excela 2013, krzywa przeżywania, tarzymiechy…