00004-6524.3-OR1100001/19 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

By | 30 sierpnia 2022

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Monitoring dioksyn oraz PCB w rybach poławianych w Polskich Obszarach Morskich. Analizy chemiczne oraz dobre praktyki w monitoringu..

Skrócony opis operacji: art. 68 ust. 1 lit. d rozporządzenie nr 508/2014 – przyczynianie się do przejrzystości produkcji i rynków oraz przeprowadzanie badań rynku i analiz zależności Unii Europejskiej od przewozu.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 819706.96.

Kwota Wkładu EFMR: 553302.19.

Kod Pocztowy: 81-332.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.3 Środki dotyczące obrotu.

kod działania: 5.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6524.3-OR1100001/19.


rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej (usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy poprzez udostępnienie nowych pracowni tematyczn 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KOM T. Defratyka Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój oferty przedsiębiorstwa w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze regionu oraz utworzenie nowego miejsca pracy związanego z charakterem prowadzonej działalności.

Skrócony opis operacji: podejmowanie. wykonanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej (usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy poprzez udostępnienie nowych pracowni tematyczn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 600553.1.

Kwota Wkładu EFMR: 171184.9.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW0110022/17/18.


Podnoszenia wartości produktów rybactwa poprzez utworzenie objazdowego punktu sprzedaży bezpośredniej żywych ryb. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie S.C. „Ruda Maleniecka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie objazdowego punktu sprzedaży bezpośredniej żywych ryb..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultur.

Cel operacji: Podnoszenia wartości produktów rybactwa poprzez utworzenie objazdowego punktu sprzedaży bezpośredniej żywych ryb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 185765.42.

Kwota Wkładu EFMR: 78949.7.

Kod Pocztowy: 26-242.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW1310024/18.


Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup pieca cukierniczego i samochodu dostawczego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zenon Przybył. Ryszard Świerkowski Piekarnia Zenard S.C. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsca pracy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia..

Skrócony opis operacji: Zakup samochodu Fiata Ducato Furgon oraz zakup pieca cukierniczego GT 1200.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup pieca cukierniczego i samochodu dostawczego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 111115.3.

Kwota Wkładu EFMR: 46279.1.

Kod Pocztowy: 66-542.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW0410013/17.


Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MIRKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrożenie nowych i udoskonalenie istniejących procesów technologicznych oraz systemów zarządzania procesem produkcji..

Skrócony opis operacji: zakup linii do przygotowania. pakowania i konfekcjonowania ryb. zakup urządzeń do kontroli jakości. zakup wag stanowiskowych i dynamicznych wraz z detektorem metali. zakup systemu zarządzania procesem produkcji.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6146917.86.

Kwota Wkładu EFMR: 2250000.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00009-6524.4-OR1100013/17/18.młodzianowska kosel, przymiłowice, krzysztof żok, towary eksportowane z polski, obliczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, www.arimr.gov.pl wnioski, tomasz strąk, mieszany zasiew żyta z pszenicą, swinia pl, działka bez drogi dojazdowej, tablica pl rypin, działka rolno budowlana co to znaczy, referencje dla firmy usługowej wzór doc, owce rasy, ugory krzyżówka, rejestracja zwierząt, upoważnienie do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach, zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny pdf…