00004-6524.4-OR1600011/17/18 Zakład Produkcyjno-Handlowy DARPOL M. Omylak. Z. Piątkowski Spółka Jawna

By | 15 września 2014

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Produkcyjno-Handlowy DARPOL M. Omylak. Z. Piątkowski Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój zakładu przetwórstwa ryb Zakładu Produkcyjno-Handlowego DARPOL M.Omylak. Z.Piątkowski Spółki Jawnej w Barzowicach..

Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy zakupu maszyn i urządzeń mających na celu rozwój zakładu przetwórstwa rybnego w Barzowicach 8A ZPH DARPOL Spółki Jawnej w zakresie zmniejszenia oddziaływania na środowisko. w zakresie poprawy bezpieczeństwa. higieny. zdrowia i warunków pracy oraz w zakresie powstania nowych i udoskonalonych produktów i procesów..

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6021445.9.

Kwota Wkładu EFMR: 2143197.48.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00004-6524.4-OR1600011/17/18.


Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR RLGDPZ do 2022 roku. poprzez organizację cyklu imprez kulturalno – promocyjnych na terenie pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:.

Cel operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR RLGDPZ do 2022 roku. poprzez organizację cyklu imprez kulturalno – promocyjnych na terenie pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24999.75.

Kwota Wkładu EFMR: 20186.65.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.3-SW1600006/18.


Podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację źródeł dochodów 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woś Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności związanej z usługami transportowymi poprzez zakup środka transportu i systemu zarządzania flotą samochodową.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację źródeł dochodów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 127331.6.

Kwota Wkładu EFMR: 54115.93.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW1110066/17/18.


Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrażanie Planu Produkcji i Obrotu w 2018 r..

Skrócony opis operacji: Wdrażanie Planu Produkcji i Obrotu w 2018 r..

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5117114.86.

Kwota Wkładu EFMR: 2878377.1.

Kod Pocztowy: 84-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.1-OR1100006/18.


Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez remont budynku ośrodka wypoczynkowego. zakup wyposażenia oraz utworzenie dwóch sezonowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Trzmielewska Marzena Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój Ośrodka Wypoczynkowego „VANTUR” w Księżych Młynach.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia sie przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez remont budynku ośrodka wypoczynkowego. zakup wyposażenia oraz utworzenie dwóch sezonowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 200927.59.

Kwota Wkładu EFMR: 85393.55.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00037-6523.2-SW0510017/18.


Wykorzystanie atutów środowiska na rzecz utrzymania miejsc pracy i rozwoju oferty gospodarstwa rybackiego w Rudzie Żmigrodzkiej poprzez regulowanie ruchu turystycznego. powstanie ścieżki przyrodniczej oraz podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negaty 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Raftowicz Jan Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja ścieżki edukacyjnej oraz utworzenie na wiacie użytkowej nad parkingiem instalacji fotowoltaicznej wraz z udostępnieniem przez terminal do ładowania. zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł..

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych.

Cel operacji: Wykorzystanie atutów środowiska na rzecz utrzymania miejsc pracy i rozwoju oferty gospodarstwa rybackiego w Rudzie Żmigrodzkiej poprzez regulowanie ruchu turystycznego. powstanie ścieżki przyrodniczej oraz podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negaty.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 542436.53.

Kwota Wkładu EFMR: 219735.2.

Kod Pocztowy: 55-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW0110018/17/18.


2017-01-01 625034.07 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: oważonych produktów rybołówstwa i akwakultury..

Numer Identyfikacyjny Statku: 2017-01-01.

Nazwa operacji: 2017-05-01.

Skrócony opis operacji: 877241.

Cel operacji: 625034.07.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 87-100.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Kwota Wkładu EFMR: 5.3 Środki dotyczące obrotu.

Kod Pocztowy: 5.03.2021.

Państwo: 00001-6524.3-OR0200001/17.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6524.1-OR1600001/18.anr koszalin, powiatowy urząd pracy w kolnie, lejdy, wojewódzki plan gospodarki odpadami, dariusz smukowski, potworów, monika majorek, rbn, sto osiemdziesiąt, tvn24https://www.google.pl, www.zagnansk.pl, łabiszyńska 10, formularz wd do pozwu, umowa przekazania nieruchomości wzór, zakład linii kolejowych w gdyni, ciepłownia łańcut, inwentaryzacja środków trwałych wzór…