00004-6526-DPT00013/18 Samorząd Województwa Mazowieckiego

By | 26 stycznia 2012

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014-2020 od 2016 do 2018 roku..

Skrócony opis operacji: Rozpowszechnianie informacji o PO RYBY 2014-2020. w tym o priorytecie 4..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 257522.06.

Kwota Wkładu EFMR: 193141.54.

Kod Pocztowy: 03-719.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00004-6526-DPT00013/18.


Organizacja wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe „Złotopotockiej Krainy Pstrąga” mające na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej rybę jako główny składnik potraw oraz promocję obszaru RLGD Jurajska Ryba jako atrakcyjnego miejsca do wypo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe Złotopotockiej Krainy Pstrąga.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Organizacja wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe „Złotopotockiej Krainy Pstrąga” mające na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej rybę jako główny składnik potraw oraz promocję obszaru RLGD Jurajska Ryba jako atrakcyjnego miejsca do wypo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29250.

Kwota Wkładu EFMR: 15108.75.

Kod Pocztowy: 42-253.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00105-6523.2-SW1210133/19.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2020.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2020.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 286474.69.

Kwota Wkładu EFMR: 231327.5.

Kod Pocztowy: 43-382.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.4-SW1210009/19.


Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup pieca cukierniczego i samochodu dostawczego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zenon Przybył. Ryszard Świerkowski Piekarnia Zenard S.C. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsca pracy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia..

Skrócony opis operacji: Zakup samochodu Fiata Ducato Furgon oraz zakup pieca cukierniczego GT 1200.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup pieca cukierniczego i samochodu dostawczego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 111115.3.

Kwota Wkładu EFMR: 46279.1.

Kod Pocztowy: 66-542.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW0410013/17.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Pirs” Sp.zo.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu produkcyjnego. pozwalającego na wytwarzanie nowych produktów oraz poprawę bezpieczeństwa. higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego.

Skrócony opis operacji: zakup urządzenia do rozmrażania rybi owoców za pomocą fal radiowych. zakup wózka gazowego. linia do pakowania w systemie SLIM.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1589867.05.

Kwota Wkładu EFMR: 596200.14.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR1600003/17.


Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 180362.71.

Kwota Wkładu EFMR: 145642.4.

Kod Pocztowy: 82-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.4-SW1110021/18/19.gwarant limanowa, 6820z, agencja pracy sochaczew, imię stępowskiego, ceny usług rolniczych 2019, niebylec gmina, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa konin, straż łomża, po art, gmina siechnice przetargi, zlotowskie aktualnosci, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa oddział terenowy we wrocławiu, podaj 2 powody zmniejszania się liczebności gadów, obliczanie kapitału początkowego krok po kroku 2017, plus online logowanie ebok, lvmh podmioty zależne, mrzeżyno jednostka wojskowa 1066, konie zimnokrwiste lubelskie, projekt rozbiórki stodoły ile kosztuje, przedmieście dubieckie, tonery opole…