00004-6526-MGMiŻŚ00001/19 ARiMR

By | 11 maja 2022

Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników ARiMR zaangażowanych w realizację zadań związanych z obsługą PO Rybactwo i Morze w roku 2019.

Skrócony opis operacji: Wynagrodzenia brutto oraz koszty pracodawcy związane z finansowaniem składek na ubezpieczenie emerytalne. rentowe. wypadkowe oraz Fundusz Pracy. W ramach wynagrodzenia zasadniczego finansowany jest również dodatek stażowy i dodatek funkcyjny występujący na niektórych stanowiskach..

Cel operacji: Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5104244.

Kwota Wkładu EFMR: 3828183.

Kod Pocztowy: 00-175.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00004-6526-MGMiŻŚ00001/19.


Rozwój działalności związanej z produkcją rybacką poprzez zwiększenie zatrudnienia oraz zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zwycięstwo” w Jasienicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zakup nowoczesnego sprzetu rolniczego w postaci ciągnika rolniczego. przystawki do zbioru kukurydzyoraz ładowarki teleskopowej..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności związanej z produkcją rybacką poprzez zwiększenie zatrudnienia oraz zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 650000.

Kwota Wkładu EFMR: 254978.75.

Kod Pocztowy: 43-385.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW1210001/17.janów stadnina, dowód osobisty priorytet, camping radków, natalia wodzinowska, ford transit dane techniczne pdf, karwin, wezwanie do uzupełnienia dokumentów, spisrolny. gov. pl, deniwelacja pdf, umorzenie długu wzór, żelazków, wygrodzenia dla bydła jak zrobić, pomoc potrzebującym, komisje obwodowe, nie karany, ostry róg, dni żarnowa 2019, dopłaty bezpośrednie 2018, ile kosztuje hektar łąki…