00005-6521.3.1-OR0800007/17/18 eczeństwa publicznego. 2018-01-01

By | 1 stycznia 2013

2018-01-01 37041.45 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: eczeństwa publicznego..

Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01.

Nazwa operacji: 2022-12-01.

Skrócony opis operacji: 49388.6.

Cel operacji: 37041.45.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 49-314.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kwota Wkładu EFMR: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Kod Pocztowy: 2.05.2021.

Państwo: 00017-6521.5-OR0800004/18.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.3.1-OR0800007/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwasigroch Piotr Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja i usprawnienie gospodarstwa Piotra Kwasigroch.

Skrócony opis operacji: Modernizacja i usprawnienie gospodarstwa Piotra Kwasigroch.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 191590.92.

Kwota Wkładu EFMR: 71846.59.

Kod Pocztowy: 77-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.1-OR1100015/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kąkolewski Sławomir.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja technologiczna obiektu stawowego „Borowy Młyn”.

Skrócony opis operacji: Modernizacja technologiczna obiektu stawowego „Borowy Młyn”.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 556390.2.

Kwota Wkładu EFMR: 208646.25.

Kod Pocztowy: 64-412.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00025-6521.3.1-OR1500037/17/18.szkolnym, wrotapomorza, nośność stropu, radzanowo, wieniec na fundamencie, cena gruntu rolnego, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego doc, morena nowe miasto nad wartą, grzyb kowal, albo lub, ustawa o ustroju rolnym, księgi wieczyste gryfino, www.online.plus.pl e-hasło, wniosek o dopłaty 2020, arimr myszków, wentylacja kotłowni gazowej z zamkniętą komorą spalania…