00005-6521.3.3-OR1600007/17/19 Winiarski Bogdan

By | 28 lipca 2015

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Winiarski Bogdan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja zakładu produkującego rybę towarową i narybek wraz z budową przetwórni ryb w Chełpie..

Skrócony opis operacji: budowa części hydrotechnicznej z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzenie placu manewrowego. częściowe wyposażenie części hydrotechnicznej (części podchowowo-tuczowej. wyposażenie części hydrotechnicznej. budowa budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną. wyposażenie części produkcyjnej wylęgarni. maszyna do patroszenia.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 10609360.

Kwota Wkładu EFMR: 3978510.

Kod Pocztowy: 73-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.3.3-OR1600007/17/19.


440758.2 00039-6521.5-OR0300072/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuśmierczak Antoni.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Skrócony opis operacji: Operacja polegać będzie na realizacji w okresie 01.01.2018-31.12.2022 zadań z pakietu podstawowego 1 oraz rozszerzonego pakietu 2.1. Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. W trakcie realizacji realizowane będą łącznie i nieprzerwanie przez pięcioletni okres operacji następujące wymogi: Roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb. Wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie.w terminie do 15 września. Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego w ilości co najmniej 3 % masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie. Cenne gatunki takie jak sum europejski. lin. amur będą hodowane na wszystkich stawach w obiekcie. Operacja będzie real.

Cel operacji: 440758.2.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 330568.65.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 22-600.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Państwo: 2.05.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00039-6521.5-OR0300072/18.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00039-6521.5-OR1500069/18.arimr łuków, dotacje 2014-2020, 731057127, awans zawodowy nauczyciel mianowany, bit ly co to, przekazuje, polska owca górska, barlinek gmina, aleksandrów lodzki, bochnia małopolskie, numer ep, nieruchomosci gryfino, armir.gov.pl, kamera puck, suma zabezpieczenia, arimr wieluń, :=…