00005-6522.1.1-OR1100003/17 Okręgowy Inspektorat Rybołowstwa Morskiego w Słupsku

By | 26 maja 2015

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowanie. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołowstwa Morskiego w Słupsku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dostawa -zakup 2-ch samochodów typu pickup..

Skrócony opis operacji: Zakup 2-ch samochodów typu pickup. stanowiących środek do kontroli rybołówstwa. Parametry planowanych samochodów uwzględniają w całości potrzeb inspekcyjne. tzn. umożliwiają szybkie i bezpieczne dotarcia grup kontrolnych do portów i przystani. pozwalając na przewóz wyposażenia kontrolnego typu stoły do sortowania ryb. wagi. przyrząd do pomiaru sieci..

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowanie. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 360000.

Kwota Wkładu EFMR: 324000.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00005-6522.1.1-OR1100003/17.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZAKŁAD RYBACKI BOGACZEWO Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Zakładu w sektorze akwakultury poprzez zakup specjalistycznego sprzętu.

Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 630501.43.

Kwota Wkładu EFMR: 236438.04.

Kod Pocztowy: 14-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00026-6521.3.1-OR1400010/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ślosarczyk Zbigniew Kazimierz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5.

Skrócony opis operacji: Stawy rybne: Górny 1.20 ha. Dolny 1.40 ha położone w Janowicach gmina Bestwina pow. bielski woj. śląskie. obiekt Janowice. Obsada stawów: karp oraz produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 9659.6.

Kwota Wkładu EFMR: 7244.7.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00079-6521.5-OR1200037/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wieczorek Iwona.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa małej przetwórni ryb słodkowodnych wraz z wyposażeniem w maszyny urządzenia służące poprawie jakości produktów akwakultury lub stanowiące dla nich wartość dodaną..

Skrócony opis operacji: Rozbudowa budynku i zakup wyposażenia.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1608033.57.

Kwota Wkładu EFMR: 603012.58.

Kod Pocztowy: 28-131.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00020-6521.3.1-OR0300037/17/18.kurs euro jarosław, arimr konin godziny otwarcia, zboże jare hasło do krzyżówki, bip tuplice, arimr grubno, parlament definicja, dowody ksiegowe, stały azot, kominy przemysłowe pdf, malawa rzeszów, biuro nieruchomości olkusz, arimr piotrków tryb, pożyczka z zfśs, praca w mielcu, ciekawo…