00005-6523.2-SW0430026/17 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

By | 22 lipca 2011

Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego poprzez przeprowadzenie imprezy integrującej środowiska rybackie ze społecznościami lokalnymi. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka..

Skrócony opis operacji: Wynagrodzenie zespołu muzycznego. wynagrodzenie kabaretu. ZAIKS – prawa autorskie. zakup koszy okolicznościowych. druk plakatów. druk zaproszeń. zakup statuetek. zakup desek okolicznościowych. zakup poczęstunku lokalnego. zakup baneru. catering pod halą n.

Cel operacji: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego poprzez przeprowadzenie imprezy integrującej środowiska rybackie ze społecznościami lokalnymi..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 58623.53.

Kwota Wkładu EFMR: 42355.5.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0430026/17.


Wykorzystanie atutów środowiska na rzecz utrzymania miejsc pracy i rozwoju oferty gospodarstwa rybackiego w Rudzie Żmigrodzkiej poprzez regulowanie ruchu turystycznego. powstanie ścieżki przyrodniczej oraz podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negaty 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Raftowicz Jan Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja ścieżki edukacyjnej oraz utworzenie na wiacie użytkowej nad parkingiem instalacji fotowoltaicznej wraz z udostępnieniem przez terminal do ładowania. zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł..

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych.

Cel operacji: Wykorzystanie atutów środowiska na rzecz utrzymania miejsc pracy i rozwoju oferty gospodarstwa rybackiego w Rudzie Żmigrodzkiej poprzez regulowanie ruchu turystycznego. powstanie ścieżki przyrodniczej oraz podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negaty.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 542436.53.

Kwota Wkładu EFMR: 219735.2.

Kod Pocztowy: 55-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW0110018/17/18.studzienka wodna, dofinansowanie dla rolników, trasa kablowa, wysypisko śmieci suchy las, geoportal powiatu jędrzejowskiego, nadproża nad oknami, kraków gdów, serwis pogwarancyjny, wzór gwarancji, cerekwica (województwo dolnośląskie), podaj dwa czynniki klimatotwórcze które doprowadziły do powstania, agroturystyka warunki do spełnienia, działki zelów, osp bartąg, 62-068 rostarzewo, bip iłowo-osada, szpital lutycka w poznaniu, e wniosek plus, 56/4, regulamin rekrutacji do przedszkola, biuro nieruchomości konin, szkoła długie stare, chełm województwo…