00005-6523.4-SW1610008/16 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści

By | 20 maja 2020

Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016.

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 321263.65.

Kwota Wkładu EFMR: 258400.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.4-SW1610008/16.


Różnicowanie działalności gospodarczej poprzez utworzenie i wyposażenie wypożyczalni sprzetu rekreacyjnego. co pozwoli na utrzymanie deklarowanego jednego miejsca pracy w okresie trzech lat od dnia dokonania płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gospodarstwo Jeziorowe „Spółka z ograniczona odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stanica wędkarska „Rybakówka Klusy” – wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących prace związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej poprzez utworzenie i wyposażenie wypożyczalni sprzetu rekreacyjnego. co pozwoli na utrzymanie deklarowanego jednego miejsca pracy w okresie trzech lat od dnia dokonania płatności końcowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 37969.

Kwota Wkładu EFMR: 16136.4.

Kod Pocztowy: 19-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW1410007/17.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wardęcki Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dofinansowanie do akwakultury świadczącej usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Pakiet 1. 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 19108.75.

Kwota Wkładu EFMR: 14331.56.

Kod Pocztowy: 74-304.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.5-OR1600016/18.


Budowa wiaty. utwardzenie i odwodnienie terenu niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. zakup komory chłodniczej i wyposażenia do smażalni ryb. zakup samochodu dostawczego oraz utworzenie miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chadacz Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Rybny biznes” – rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Budowa wiaty. utwardzenie i odwodnienie terenu niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. zakup komory chłodniczej i wyposażenia do smażalni ryb. zakup samochodu dostawczego oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 498201.4.

Kwota Wkładu EFMR: 190519.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00152-6523.2-SW1610216/18.


Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez budowę dwóch obiektów turystycznych w wyniku czego zostaną zatrudnione dwie osoby na pół etatu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Abbas Emil.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Innowacyjny produkt turystyczny pomysłem na własny biznes..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR.

Cel operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez budowę dwóch obiektów turystycznych w wyniku czego zostaną zatrudnione dwie osoby na pół etatu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 754808.61.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-039.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00062-6523.2-SW1610113/17/18.i=, zestawienie przychodów i rozchodów, biopaliwa ciekłe, filii.pl, tajwan państwo, dorota tomczyk kulczyk, krasulak, gozdów, pochylnia dla niepełnosprawnych projekt, iglespol września, agencja nieruchomości rolnych pyrzyce, major suchodolski monika, krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa, 43 251 pawłowice, czy krus wlicza się do lat pracy, mechaniczne urządzenie do nawadniania upraw krzyżówka, książki miejscowość, praca książ wlkp, arimr piaski, owoce tajlandii, gmina liniewo, największy dopływ warty, wanda ryszkowska, w jakim województwie leży częstochowa, sebastian wawrzyniak, cmentarz z macewami krzyżówka, zasad…