00005-6524.1-OR1600004/18/19 Zachodniopomorska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

By | 27 września 2012

Poprawa organizacji rynku producentów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zachodniopomorska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przygotowanie i wdrożenie planu produkcji za lata 2016-2018..

Skrócony opis operacji: Plan produkcji.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku producentów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 479083.86.

Kwota Wkładu EFMR: 267221.67.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00005-6524.1-OR1600004/18/19.


Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Projekt współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 95116.22.

Kwota Wkładu EFMR: 76806.

Kod Pocztowy: 37-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.3-SW0910006/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym planu komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Funkcjonowanie LGR w 2019.

Skrócony opis operacji: Funkcjonowanie LGR w 2019.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym planu komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 1/1/2019.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 382977.07.

Kwota Wkładu EFMR: 306680.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.4-SW1610018/18.


Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Towarzystwo Promocji Ryb .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja Karpia Tradycyjnego.

Skrócony opis operacji: Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii reklamowej promującej polskiego karpia.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1585824.82.

Kwota Wkładu EFMR: 1125000.

Kod Pocztowy: 87-162.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.3 Środki dotyczące obrotu.

kod działania: 5.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6524.3-OR0200002/18/19.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RYBHAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Rybhand Sp. z o.o. Sp. K.

Skrócony opis operacji: urządzenie do nacinania ości. wózek paletowy. owijarka. skrzyniopalety. bramy szybkobieżne. zespół sprężajacy. wózek widłowy. samochody dostawcze. separator miękki.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2125059.88.

Kwota Wkładu EFMR: 796897.44.

Kod Pocztowy: 63-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.4-OR1500001/17/18.


Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zakup 4 samochodów dostawczych wyposażonych w baseny do przewozu ryb żywych oraz zatrudnienie 2 nowych pracowników z grupy defaworyzowanej i utrzymanie 2 istniejących miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TRANS-MER Spółka Jawna A. i S. Kaczmarek .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży ryb..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zakup 4 samochodów dostawczych wyposażonych w baseny do przewozu ryb żywych oraz zatrudnienie 2 nowych pracowników z grupy defaworyzowanej i utrzymanie 2 istniejących miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 623600.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 95-002.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW0500021/17/18.


Zakup sprzętu do zorganizowania szkółki żeglarskiej na jednoosobowych jachtach żaglowych klasy olimpijskiej Optymist w Darłowie dla dzieci od 6 roku życia. Pozwoli zróżnicować dochody firmy oferując nową usługę w postaci szkoleń żeglarskich dla dzieci. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paruzel Zygmunt.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup sprzętu do zorganizowania szkółki żeglarskiej na jednoosobowych jachtach żaglowych klasy olimpijskiej Optymist w Darłowie dla dzieci od 6 roku życia..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę zwiazaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Zakup sprzętu do zorganizowania szkółki żeglarskiej na jednoosobowych jachtach żaglowych klasy olimpijskiej Optymist w Darłowie dla dzieci od 6 roku życia. Pozwoli zróżnicować dochody firmy oferując nową usługę w postaci szkoleń żeglarskich dla dzieci..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 220652.69.

Kwota Wkładu EFMR: 91901.15.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00140-6523.2-SW1610204/18.


różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” S.J. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakręcone słoiki” różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzaniu nowych przetworów rybnych przygotowanych w słoikach.

Skrócony opis operacji: zakup: samochodów chłodni -2 szt. myjek ciścnieniowych -2 szt. wózka widłowego i zakręcarki do słoików.

Cel operacji: różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 484158.88.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00070-6523.2-SW1110117/17/18.


Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r..

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r..

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 282408.44.

Kwota Wkładu EFMR: 228044.8.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.4-SW1610013/17.maria łaś, wybory samorządowe 2018 mielec, gabriela "gabi" gawryszewska, okno w kotłowni gazowej, park krajobrazowy doliny dolnej wisły, arimr nip, krzysztof kowalczyk szczecin, tarnów wrocław, podanie o zameldowanie na pobyt stały wzór, dochód netto czy brutto do zasiłku rodzinnego, zol gostyń, szkoła podstawowa nr 3 krosno odrzańskie, co oznacza numer 69, zbiornik gazowy podziemny, szkoła w gardei…