00005-6524.3-OR0200002/18/19 Towarzystwo Promocji Ryb

By | 20 grudnia 2013

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Towarzystwo Promocji Ryb .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja Karpia Tradycyjnego.

Skrócony opis operacji: Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii reklamowej promującej polskiego karpia.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1585824.82.

Kwota Wkładu EFMR: 1125000.

Kod Pocztowy: 87-162.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.3 Środki dotyczące obrotu.

kod działania: 5.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6524.3-OR0200002/18/19.


Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozwój przedsiębiorstwa polegajacy na uruchomieniu nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zabroń Helena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozwój przedsiębiorstwa polegajacy na uruchomieniu nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 489782.69.

Kwota Wkładu EFMR: 166109.55.

Kod Pocztowy: 87-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW0210038/17/18.


Celem operacji jest propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację rodzinnego pikniku rekreacyjnego połączonego z zawodami wędkarskimi 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Taaaka ryba!”.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację rodzinnego pikniku rekreacyjnego połączonego z zawodami wędkarskimi.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 16031.97.

Kwota Wkładu EFMR: 11533.65.

Kod Pocztowy: 78-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00206-6523.2-SW1610263/18/19.


Rozwój przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikacje prowadzonej działalności w związku z realizacją operacji zgodnie z umową o dofinansowanie i utrzymanie dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak/Żydziak Piotr – połów. przetwórstwo i handel rybą Piotr Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Różnicowanie działalności armatora statków poprzez zakup mebli kuchennych oraz urządzeń AGD do sklepu rybnego ze smażalnią we Fromborku.

Skrócony opis operacji: 1. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.2. Podejmowanie. wykonywanie lu.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikacje prowadzonej działalności w związku z realizacją operacji zgodnie z umową o dofinansowanie i utrzymanie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 76617.7.

Kwota Wkładu EFMR: 52099.9.

Kod Pocztowy: 14-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00101-6523.2-SW1410058/18/19.


Utworzenie Mapy interaktywnej. promującej dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Mapa interaktywna ” Tropem Grubej Ryby”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzania tymi zasobami.

Cel operacji: Utworzenie Mapy interaktywnej. promującej dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 63999.92.

Kwota Wkładu EFMR: 45695.15.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW0410030/18/19.www arimr gov pl dopłaty bezpośrednie, dni blachowni 2018 program, gmina wyrzysk, rowie, iwona wrońska sowik, podanie o zmianę rozszerzenia, fundament pod ogrodzenie z siatki, ustawa o vat załącznik 3, dz. u. poz. 374 z późn. zm, gryfino zachodniopomorskie, dołhobyczów pałac, pogoda swiercze, stoszyce pałac, sprawozdanie z10…