00005-6524.4-OR1600016/17/18 Laskowski Adam

By | 25 lipca 2015

Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Laskowski Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup specjalistycznych samochodów chłodni do przewozu ryb oraz maszyn i urządzeń produkcyjnych..

Skrócony opis operacji: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładzie. ulepszenie prowadzonego procesu produkcyjnego. wzrost zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych oraz zmniejszenie oddziaływania zakładu na środowisko naturalne. Operacja obejmuje zakup: kompaktowy sortownik wagowy do kontroli wydajności produkcji. samochód ciężarowy z zabudową chłodniczą i agregatem. ciągnik siodłowy z naczepą chłodniczą i agregatem. wózek widłowy oraz tunelową myjkę pojemników..

Cel operacji: Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1117080.

Kwota Wkładu EFMR: 418905.

Kod Pocztowy: 76-113.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00005-6524.4-OR1600016/17/18.


Promocja lokalnego dziedzictwa rybackiego poprzez przeprowadzenie autorskiego programu pt. „Rybackie opowieści portretowe – zapisane twarze”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „W Pucku wzrastam i tworzę” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rybackie opowieści portretowe- zapisane twarze..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja lokalnego dziedzictwa rybackiego poprzez przeprowadzenie autorskiego programu pt. „Rybackie opowieści portretowe – zapisane twarze”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20000.

Kwota Wkładu EFMR: 14450.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00137-6523.2-SW1110222/18.


Nawiązanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania. służącej wymianie doświadczeń. wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz promocja obszarów rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz wydanie publikacji promującej obszary zalezne od rybactwa..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Nawiązanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania. służącej wymianie doświadczeń. wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 120254.86.

Kwota Wkładu EFMR: 97105.7.

Kod Pocztowy: 43-382.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.3-SW1210005/18.


Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz środków transportu wewnętrznego do zakładu Admirł sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz środków transportu wewnętrznego do zakładu Admirł sp. z o.o..

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1304450.28.

Kwota Wkładu EFMR: 489168.85.

Kod Pocztowy: 43-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00004-6524.4-OR1200001/18/19.


Poprawa jakości produkcji oraz utrzymanie 2 miejsc pracy przez okres 3 lat poprzez zakup samochodów ciężarowych. maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi o propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Poprawa jakości produkcji oraz utrzymanie 2 miejsc pracy przez okres 3 lat poprzez zakup samochodów ciężarowych. maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 598974.8.

Kwota Wkładu EFMR: 249282.05.

Kod Pocztowy: 42-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW1210018/17.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnego traku do wzdłużnego cięcia drewna i utworzenia nowego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czupryniak Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia poprzez zakup nowego środka trwałego.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związana z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnego traku do wzdłużnego cięcia drewna i utworzenia nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 114300.

Kwota Wkładu EFMR: 47605.95.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0410019/18/19.szkoła gołaszyn, małkocin, ministerstwo rolnictwa susza, pomost plywajacy, sp wójcin, tereszpol kukiełki, dzialalnosc, bip ostroróg, składają, gazeta nowa biłgoraj, 28.02, stalowy element budowlany konstrukcji, www.wronki, lipnik świętokrzyskie, arm gov pl, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych, www.armir.gov.pl, ramowy rozkład dnia, regał przesuwny, kolejność kabli rj45, akwakultura a marikultura, 07-217 zatory…