00005-6526-MGMiŻŚ00002/19 ARiMR

By | 29 lipca 2022

Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Najem. zakup energii i utrzymanie pomieszczeń biurowych dla pracowników Centrali ARiMR realizujących zadania związane z obsługą PO Rybactwo i Morze w 2019 roku.

Skrócony opis operacji: Sfinansowanie kosztów ARiMR ponoszonych na najem. eksploatację pomieszczeń. zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz sprzątanie pomieszczeń użytkowanych przez osoby biorące udział w przygotowaniu. zarządzaniu. wdrażaniu. monitorowaniu. kontroli i ocenie stopnia realizacji PO Ryby 2014-2020..

Cel operacji: Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 663756.

Kwota Wkładu EFMR: 497817.

Kod Pocztowy: 00-175.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00005-6526-MGMiŻŚ00002/19.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanpol Sp. z o.o .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności oraz jakości i bezpieczeństwa. higieny i warunków pracy oraz produkcji zakładów przetwórstwa rybnego Stanpol Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych i wydajnych maszyn. urządzeń oraz środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego w celu udoskonalenia procesów przetwórstwa rybnego oraz pełniejszego i efektywniejszego wykorzystywania zasobów i surowców.

Skrócony opis operacji: środki transportu zewnętrznego i wewnętrznego. urządzenia transportu wewnętrznego. zakup 6 drzwi do 6 zapychowych tuneli zamrażalniczych oraz 4 drzwi zewnętrznych. przelotowy amoniakalny tunel zamrażalniczy. automatyczna glazurownica. automatyczna fileciarka ryb białych. system transportu wewnętrznego.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5995085.5.

Kwota Wkładu EFMR: 2248157.06.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00014-6524.4-OR1600002/18/19.


Rozwój istniejącej działalności gospodarczej karczma rybacka Karpiówka wraz z utrzymaniem miejsca pracy poprzez rozbudowę karczmy rybackiej Karpiówka Anna Kuśmierczak-Kuceł i wprowadzenie nowych usług 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuśmierczak-Kuceł Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa karczmy rybackiej Karpiówka Anna Kuśmierczak-Kuceł i wprowadzenie nowych usług..

Skrócony opis operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozbudowę Karczmy: zwiększenie kuchni. zaplecza magazynowego. przebudowa zmywalni i adaptacja poddasza na salę oraz doposażenie w sprzęt zwiększający moce przerobowe i wprowadzenie nowych usług..

Cel operacji: Rozwój istniejącej działalności gospodarczej karczma rybacka Karpiówka wraz z utrzymaniem miejsca pracy poprzez rozbudowę karczmy rybackiej Karpiówka Anna Kuśmierczak-Kuceł i wprowadzenie nowych usług.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 488382.17.

Kwota Wkładu EFMR: 204000.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00040-6523.2-SW0910040/17/18.


Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez Wacława Wysockiego w zakresie świadczenia. ważnej społecznie. usługi wychowania i edukacji przedszkolnej. poprzez budowę nowego obiektu przedszkolnego. wraz z zatrudnieniem 8 kobiet z 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysocki Wacław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Przedszkole Przy Szkole 2 – budowa nowego obiektu przedszkolnego w Darłowie przy ulic Szkolnej”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez Wacława Wysockiego w zakresie świadczenia. ważnej społecznie. usługi wychowania i edukacji przedszkolnej. poprzez budowę nowego obiektu przedszkolnego. wraz z zatrudnieniem 8 kobiet z .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1050145.58.

Kwota Wkładu EFMR: 217264.25.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00251-6523.2-SW1610334/19.bystry jak roch kowalski, woj małopolskie powiaty, umer zalew, powiat chojnice bip, pokazy, prezyce, hektar na m2, golub dobrzyń turniej rycerski 2020, mleko i produkty mleczne, koło gospodyń wiejskich, arimr wejherowo, pn-b-02421, pałac w dołhobyczowie, urząd miasta brańsk, sąd rejonowy mogilno, osie kujawsko pomorskie, monogramy dla gmin…