00006-6521.3.1-OR0900009/19 Bałata Tadeusz

By | 7 kwietnia 2014

„Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury”. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bałata Tadeusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego ogólnoużytkowego wspierającego proces produkcji w Gospodarstwie Rybackim w Grębowie..

Skrócony opis operacji: Zaplanowana operacja ukierunkowana jest na wsparcie prac realizowanych w Gospodarstwie Rybackim. jakie realizowane są za pośrednictwem tzw. sprzętu ciężkiego tj. ciągników z oprzyrządowaniem. Gospodarstwo ma potrzebę zakupu przy wsparciu finansowym w ramach PO Rybactwo i Morze nowego ciągnika rolniczego o parametrach technicznych i użytkowych umożliwiających wykorzystanie urządzeń peryferyjnych wykorzystywanych bezpośrednio w stawach jak również na pozostałej powierzchni obiektu chowu i hodowl ryb. Obecnie posiadane ciągniki są bardzo wyeksploatowanie i będą sukcesywnie wycofywane z użytku(złomowanie lub ewentualna sprzedaż).Ciągnik rolniczy jaki Gospodarstwo zamierza zakupić to ciągnik spełniający oczekiwania Gospodarstwa w zakresie jego cech użytkowych w tym m.in. współpracujący z posiadanymi urządzeniami. w tym: bron.

Cel operacji: „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 115691.04.

Kwota Wkładu EFMR: 43384.14.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00006-6521.3.1-OR0900009/19.


POL022901787 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Beata.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL022901787.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-8 przez 30 dni.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46500.

Kwota Wkładu EFMR: 23250.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00944-6520.10-OR1600048/19.


POL011601321 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tkaczonek Jerzy.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601321.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ-8 przez 30 dni.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43500.

Kwota Wkładu EFMR: 21750.

Kod Pocztowy: 72-605.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00701-6520.10-OR1600359/18/19.


POL023200756 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Grzegorz Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200756.

Nazwa operacji: inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: wykonanie i montaż konstrukcji budynku. wytwornica lodu. komora wędzarnicza. 2 stoły do obróbki ryb. 3 baseny jezdne. lada chłodnicza. sterylizator noży. 3 stoły z półką. 5 umywalek. 2 szafki dwudzielne. sporządzenie biznesplanu.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 425112.5.

Kwota Wkładu EFMR: 255067.5.

Kod Pocztowy: 76-107.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.11 Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów.

kod działania: 1.11.2021.

Numer Umowy: 00062-6520.11-OR1600049/17/18.jerzy jacek tomczak, ziemia rolna zachodniopomorskie, urząd celny po angielsku, wzór zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, telefon do 1500 zł 2019, 95 euro ile to zł, dzierżawa działki rolnej, arimr kielce magazynowa, małopolska powierzchnia, gmina smetowo gr, działalność pozarolnicza 2018 warunki, szkoła lubiszyn, krus grodzisk wlkp, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, działka pruszcz gdański, koronawirus wielkosc, zadnia, portal mrągowo, 160/3…