00006-6523.2-SW0810005/17 Gmina Pokój

By | 4 grudnia 2015

Celem operacji jest odtworzenie pierwotnego stanu środowiska poprzez oczyszczenie rowów i zbiorników wodnych na terenie zabytkowego założenia parkowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Pokój .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju.

Skrócony opis operacji: Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych.

Cel operacji: Celem operacji jest odtworzenie pierwotnego stanu środowiska poprzez oczyszczenie rowów i zbiorników wodnych na terenie zabytkowego założenia parkowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 298000.02.

Kwota Wkładu EFMR: 212772.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0810005/17.


Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i zatrudnienie 2 osób w firmie „Marbruk” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Marbruk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyny typu bob-cat i zagęszczarki drogą do rozwoju firmy i obszaru.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i zatrudnienie 2 osób w firmie „Marbruk”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 214536.

Kwota Wkładu EFMR: 81877.66.

Kod Pocztowy: 89-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00208-6523.2-SW1110339/18.


Rozwój infrastruktury uzupełniającej ofertę turystyczną LGD. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karczmiska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki w celu organizacji rekreacyjnych spływów kajakowych..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego.rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwea kulturowego.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury uzupełniającej ofertę turystyczną LGD..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 234118.56.

Kwota Wkładu EFMR: 169150.

Kod Pocztowy: 24-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW0310053/17/18.wodociągi otmuchów, osadzenie parapetu, zespół kowalski, dokumenty celne, warszawa białobrzegi, akcelelator, sc bank.pl, spis powszechny 2020, rady gminy, arimr biłgoraj, ekom jędrzejów, word formularz, gminy w zachodniopomorskim, kandydaci na radnych 2018 gdańsk, krówniki, skalnica ziarenkowata…