00006-6523.2-SW1310007/18 Gmina Secemin

By | 21 stycznia 2012

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w trzech miejscowościach Gminy Secemin. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Secemin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie trzech Stref Aktywnego Wypoczynku w Gminie Secemin.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w trzech miejscowościach Gminy Secemin..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 101334.98.

Kwota Wkładu EFMR: 64600.85.

Kod Pocztowy: 29-145.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW1310007/18.


Utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz utworzenie jednego miejsca pracy w ramach samozatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barczyńska Ewelina.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa kuchni wraz z salą warsztatową „Pod pietruszką i koperkiem”.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz utworzenie jednego miejsca pracy w ramach samozatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 228031.08.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 29-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW1310052/18/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działanie wodno-środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 23603.7.

Kwota Wkładu EFMR: 17702.77.

Kod Pocztowy: 44-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00018-6521.5-OR1200023/18.wybranego, oleju napędowego, białka stadnina, grzegorz mieleszko, zmiana imienia dziecka, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa kraśnik, bm skrót, sprawozdanie z realizacji programu nauczania języka polskiego, zlom malinie, pałac w bycinie, 96/4, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa dopłaty, studzienka rewizyjna pcv, yky 5×4 obciążalność, dumkiewicz sprawka, władysław edward kostkowski książki, predystynuje, bip werbkowice, wyciąg…