00006-6524.4-OR1100015/17/18 Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” Stanisław Janusz. Ustarbowski Andrzej. Trendel Antoni. Struk Edmu

By | 13 lutego 2011

zachęcanie do inwestowanie w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” Stanisław Janusz. Ustarbowski Andrzej. Trendel Antoni. Struk Edmu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrożenie nowych procesów produkcyjnych i rozpoczęcie produkcji nowych produktów. poprawa bezpieczeństwa higieny. zdrowia i warunków pracy oraz redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko zakładu przetwórtwa rybnego we Władysławowie.

Skrócony opis operacji: I etap: samochody dostawcze. odościarka. plastrownica. maszyna pakująca 3 szt. zestaw ważąco etykietujący II etap: zamykarka słoików. komora wędzarnicza. nadziewaka. regały magazynowe. myjka skrzynek III etap remont pomieszczeń magazynowych. instalacja chłodnicza z odzyskiem ciepła. budowa systemu oczyszczania wód z kanalizy sanitarnej i deszczowej.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowanie w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3685810.18.

Kwota Wkładu EFMR: 1382178.81.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00006-6524.4-OR1100015/17/18.


Rozwój przedsiębiorstwa Stanica Wodna Złocieniec poprzez zakup nowego wyposażenia gastronomicznego kuchni. Remont zewnętrzny budynku ( wymiana dachu i elewacji z ociepleniem. poprawa wizualna obiektu). Stworzenie wypożyczalni kajaków w centrum miasta -10s 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wrzesiński Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Remont Stanicy Wodnej nad rzeką Drawą w Złocieńcu – stworzenie wypożyczalni kajaków”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Stanica Wodna Złocieniec poprzez zakup nowego wyposażenia gastronomicznego kuchni. Remont zewnętrzny budynku ( wymiana dachu i elewacji z ociepleniem. poprawa wizualna obiektu). Stworzenie wypożyczalni kajaków w centrum miasta -10s.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 167369.85.

Kwota Wkładu EFMR: 71131.4.

Kod Pocztowy: 78-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00256-6523.2-SW1610393/19.


Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Rybaków Łodziowych-Producentów Rybnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przygotowanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu za lata połowowe 2014-2018.

Skrócony opis operacji: Plany produkcji.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2014-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2971661.31.

Kwota Wkładu EFMR: 1671559.48.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00004-6524.1-OR1600002/18.


Różnicowanie działalności i tworzenie miejsc pracy poprzez zakup maszyn do prowadzenia działalności gospodarczej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Adrian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn w celu dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Różnicowanie działalności i tworzenie miejsc pracy poprzez zakup maszyn do prowadzenia działalności gospodarczej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 406800.

Kwota Wkładu EFMR: 172890.

Kod Pocztowy: 78-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00071-6523.2-SW1610109/17/18.


rozwój prowadzonej działalności gospodarczej Zakładu Produkcji Cukierniczej DIANA w Dębnicy Kaszubskiej poprzez zwiększenie różnorodności oferty produktów w wyniku rozbudowy sieci technologicznej przez zakupione nowe maszyny i urządzenia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Produkcji Cukierniczej Diana Spółka Jawna J.Bystrzycka B.Bystrzycka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: wzmocnienie potencjału gospodarczego zakładu cukierniczego DIANA poprzez zakup maszyn do produkcji nowego asortymentu produktów.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: rozwój prowadzonej działalności gospodarczej Zakładu Produkcji Cukierniczej DIANA w Dębnicy Kaszubskiej poprzez zwiększenie różnorodności oferty produktów w wyniku rozbudowy sieci technologicznej przez zakupione nowe maszyny i urządzenia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 164800.

Kwota Wkładu EFMR: 70040.

Kod Pocztowy: 76-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00218-6523.2-SW1110389/18.


Podniesienie wiedzy mieszkańców na temat dziedzictwa morskiego i rybackiego i wykorzystanie tejże dla wzbogacenia oferty turystycznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Opracowanie i publikacja relacji członków rybackich rodzin wypędzonych wiosną 1945 r. z Półwyspu Helskiego..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Podniesienie wiedzy mieszkańców na temat dziedzictwa morskiego i rybackiego i wykorzystanie tejże dla wzbogacenia oferty turystycznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24500.

Kwota Wkładu EFMR: 16660.

Kod Pocztowy: 84-103.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00109-6523.2-SW1110226/18.regionalny wyrób budowlany, stanina, sosna tartaczna, wzór testu kwalifikacyjnego na stanowisko urzędnicze, www czerniejewo pl, ostrowo kujawsko pomorskie, święto pstrąga wojtal 2019, identyfikator budynku przykład, jak zmniejszyć youtube, gmina krzemieniewo wiadomosci, e-wniosek dopłaty bezpośrednie 2020, pożyczka bezzwrotna, instrukcja wypełniania wniosku o płatność…