00006-6524.4-OR1400006/17/18 Dzierżyńska Małgorzata

By | 11 lutego 2021

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dzierżyńska Małgorzata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa i modernizacja istniejącego zakładu przetwórstwa i wędzenia ryb.

Skrócony opis operacji: I etap budynek socjalno – biurowy. magazynowy. zbiornik na ścieki.teren. dostawa urządzeń chłodniczych II etap – urządzenia do mydła. czajnik. kosz na noże. kuchenka mikrofalowe. myjka do butów. kurtyna pow. nadziewarka próżniowa. piec. regały umywalki. wagi. wytwornice lodu. komora wędzarniczo. paletyzatel.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2996660.23.

Kwota Wkładu EFMR: 1088798.4.

Kod Pocztowy: 19-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00006-6524.4-OR1400006/17/18.


Propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym: dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. prezentacja dobrych praktyk – projektów. które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. promocje walorów prz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Bogactwo naszych wód – promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem.

Skrócony opis operacji: Promocja dziedzictwa akwakultury rybactwa i akwakultury.

Cel operacji: Propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym: dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. prezentacja dobrych praktyk – projektów. które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. promocje walorów prz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 75789.48.

Kwota Wkładu EFMR: 61200.

Kod Pocztowy: 74-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.3-SW1600003/18.


Utworzenie przewodnika mobilnego. promujące dziedzictwo kulturowe oraz obszary rybactwa i akwakultury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przewodnik mobilny”Skarby Pojezierza Dobiegniewskiego”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzania tymi zasobami.

Cel operacji: Utworzenie przewodnika mobilnego. promujące dziedzictwo kulturowe oraz obszary rybactwa i akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 120000.

Kwota Wkładu EFMR: 84660.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW0410028/18/19.portal lublin sa gov pl, gmina koszalin, procedura ustawodawcza ue, sardaw, pdf jaki program, policja sejny aktualnosci, agencja nieruchomości tarnobrzeg, sprzedam grunt rolny, wypadek górno świętokrzyskie, wiesława dudkowiak wiek, tablica pl szczecinek, rejestr ryzyka w urzędzie, powiat sieradzki gminy, przelicznik djp arimr, bernad…