00007-6521.3.1-OR1300011/17/18 Orszulak Aleksander

By | 1 stycznia 2020

Poprawa warunków produkcji dobrostanu ryb. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orszulak Aleksander.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie chowu i hodowli..

Skrócony opis operacji: Zakres operacji przewiduje zakup maszyn i wyposażenia które w pierwszej kolejności będzie miało wpływ na poprawę warunków dobrostanu ryb poprzez zakupy ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym. Pośrednio planowane zakupy będą miały tez wpływ na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników..

Cel operacji: Poprawa warunków produkcji dobrostanu ryb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 204963.8.

Kwota Wkładu EFMR: 76861.42.

Kod Pocztowy: 28-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00007-6521.3.1-OR1300011/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie stawowym Ośrodka Zarybieniowego Okręgu PZW Sieradz w Zalewie.

Skrócony opis operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie stawowym Ośrodka Zarybieniowego Okręgu PZW Sieradz w Zalewie.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 52193.

Kwota Wkładu EFMR: 39144.75.

Kod Pocztowy: 98-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00025-6521.5-OR0500035/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Majewski Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja obiektu rybackiego poprzez wyposażenie gospodarstwa w urządzenia techniczne służące poprawie dobrostanu i zdrowia ryb oraz bezpieczeństwa pracy..

Skrócony opis operacji: Modernizacja obiektu rybackiego poprzez wyposażenie gospodarstwa w urządzenia techniczne służące poprawie dobrostanu i zdrowia ryb oraz bezpieczeństwa pracy..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 55669.54.

Kwota Wkładu EFMR: 20876.07.

Kod Pocztowy: 49-314.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.3.1-OR0800007/17/18.dokumentacja techniczna pdf, prokuratura środa wlkp, karta odpadu, lubartowski, chojnowo, gorzów wlk, wysoka klatka schodowa, produkcja cukru w polsce, oświadczenie importera, agencja rolna zielona góra, bartniki, kprm oferty, data ważności dowodu osobistego, szkodniki wtórne sosny, licytacje komornicze hrubieszów, aktywna mapa satelitarna, placówki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie…

prom sztokholm polska