00007-6523.2-SW0210014/17/18 Gmina Żnin

By | 2 maja 2017

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez udostępnienie założonemu gronu odbiorców albumu prezentującego rybackie dziedzictwo kulturowe i promującego gminę Żnin 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żnin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wydanie albumu fotograficznego prezentującego rybackie dziedzictwo kulturowe i promującego gminę Żnin.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez udostępnienie założonemu gronu odbiorców albumu prezentującego rybackie dziedzictwo kulturowe i promującego gminę Żnin.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 60000.

Kwota Wkładu EFMR: 20910.

Kod Pocztowy: 88-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW0210014/17/18.


Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę sceny wraz z widownią i placem zabaw. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ryki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej..

Skrócony opis operacji: 4.4Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym dziedzictwa kulturowego.rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę sceny wraz z widownią i placem zabaw..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 507851.86.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 08-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW0310044/17/18.


Celem operacji będzie wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru poprzez rozwój niekomercyjny infrastruktury turystycznej. W tym celu zaplanowano budowę wiejskiego domu kultury we wsi Olszewnica Stara. gdzie od lat mieszkańcy zgłaszają potrzebę takiej inwes 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wieliszew .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszewnica Stara w Gminie Wieliszew..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Celem operacji będzie wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru poprzez rozwój niekomercyjny infrastruktury turystycznej. W tym celu zaplanowano budowę wiejskiego domu kultury we wsi Olszewnica Stara. gdzie od lat mieszkańcy zgłaszają potrzebę takiej inwes.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1479030.2.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 05-135.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0710016/17/18.


Podniesienie jakości życia na obszarach rybackich i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Strzelce Krajeńskie poprzez budowę parkingu przy Strzeleckim Ośrodku Kultury 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Strzelce Krajeńskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promowanie i upowszechnianie dziedzictw kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie jakości życia na obszarach rybackich i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Strzelce Krajeńskie poprzez budowę parkingu przy Strzeleckim Ośrodku Kultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 285710.86.

Kwota Wkładu EFMR: 206425.9.

Kod Pocztowy: 66-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW0410026/18/19.produkcja cukru w polsce, lądek zdrój oddział sanatoryjny 2 ul. jadwigi 2a pokoje, sad drzewa, towarowa 15 olsztyn, agencja 2012, arimr oświadczenie druk, pup busko zdrój oferty pracy, ustanowienie hipoteki na rzecz banku w akcie notarialnym, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa e wniosek, elżbieta duma michalak, łazy lubuskie, gwizdaj, wpływ rolnictwa na różnorodność biologiczną, strzelec data, arimr rejestracja, drutowanie świń, przydomowa oczyszczalnia ścieków nie działa, kto moze kupic ziemie rolna, mapa woj pomorskiego, miasto na północ od olecka, daniła kozłowski urszula magdalena małka, białystok olecko, sarnaki gmina…