00007-6524.1-OR1100005/19 Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Sp z o.o.

By | 3 marca 2017

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Sp z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ograniczenie oddziaływania połowów członków Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o.o. na środowisko w ramach wdrożenia planu produkcji i obrotu na rok 2019.

Skrócony opis operacji: Ograniczenie oddziaływania połowów członków Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o.o. na środowisko w ramach wdrożenia planu produkcji i obrotu na rok 2019.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 636200.

Kwota Wkładu EFMR: 357862.5.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00007-6524.1-OR1100005/19.


Celem operacji jest zwiększenie dostępności nadwodnych terenów rekreacyjnych gminy Wolin poprzez udrożnienie komunikacji wodnej na Cieśninie Dziwna. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: REMONT MOSTU OBROTOWEGO NA CIEŚNINIE DZIWNA W WOLINIE.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie dostępności nadwodnych terenów rekreacyjnych gminy Wolin poprzez udrożnienie komunikacji wodnej na Cieśninie Dziwna..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 387242.28.

Kwota Wkładu EFMR: 180278.2.

Kod Pocztowy: 72-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00230-6523.2-SW1610373/19.


Zwiększenie atrakcyjności i wykorzystanie potencjału turystycznego Przystani Powiat Nakielski przez utworzenie siłowni zewnętrznej. placu zabaw. plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Nakielski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie siłowni zewnętrznej. placu zabaw. plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności i wykorzystanie potencjału turystycznego Przystani Powiat Nakielski przez utworzenie siłowni zewnętrznej. placu zabaw. plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 364216.76.

Kwota Wkładu EFMR: 216313.95.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW0210007/17/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BALTIMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Inwestycje w rozwój produkcji i poprawy łańcucha zbytu.

Skrócony opis operacji: zakup samochodu chłodni i biznes plan.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 364630.21.

Kwota Wkładu EFMR: 136736.32.

Kod Pocztowy: 76-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00016-6524.4-OR1600020/17/18.wartkowo, urzad gminy konopiska, z czego składa się droga, rzeszów jarosław, miasto ostrołęka, pawłowice kościół, zugaj, sześćdziesiąt sześć, podsypka cementowo piaskowa cena m3, wskaż na rysunku poniżej trzy pary odcinków równej długości, warszawa staszów, film zwierzęta, warszawa ul poleczki, ha przeliczeniowe, departament windykacji terenowej, zagospodarowanie parku…