00007-6524.4-OR1100003/18/19 ie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 2015-05-01

By | 8 listopada 2016

2015-05-01 72170.46 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2015-05-01.

Nazwa operacji: 2018-12-01.

Skrócony opis operacji: 192454.56.

Cel operacji: 72170.46.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 83-300.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Kwota Wkładu EFMR: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

Kod Pocztowy: 5.04.2021.

Państwo: 00004-6524.4-OR1100016/17/18.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00007-6524.4-OR1100003/18/19.


Głównym celem operacji jest zróżnicowanie dochodów firmy przez zakup specjalistycznego samochodu i wprowadzenie dodatkowej usługi restrukturyzującej dotychczasową działalność oraz zatrudnienie jednej osoby na pełny etat. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędziora Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zróżnicowanie oferty usług firmy poprzez zakup specjalistycznego samochodu z zabudową chłodniczą. stworzenie miejsca pracy.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Głównym celem operacji jest zróżnicowanie dochodów firmy przez zakup specjalistycznego samochodu i wprowadzenie dodatkowej usługi restrukturyzującej dotychczasową działalność oraz zatrudnienie jednej osoby na pełny etat..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 205600.

Kwota Wkładu EFMR: 87380.

Kod Pocztowy: 73-121.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00165-6523.2-SW1610259/18.


Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polryb Sp. z o.o .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego oraz maszyn i urządzeń do Polryb Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: W ramach operacji zostaną zakupione następujące maszyny. urządzenia i środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego: specjalistyczny zestaw chłodniczy o ład. 24 t. (2 szt.). samochód do 3.5 t z agregatem chłodniczym. maszyna do patroszenia palii. basenopalety do ryb (120 szt.). mobilna wywrotnica do basenoplaet. panele fotowoltaiczne. linia do patroszenia i nastrzykiwania makreli oraz akumulatorowy wózek unoszący..

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2573570.64.

Kwota Wkładu EFMR: 965088.99.

Kod Pocztowy: 75-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00018-6524.4-OR1600003/18/19.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację budynku Restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie. zakup wyposażenia kuchennego oraz zakup lamp solarnych. co pozwoli na utworzenie Zintegrowanego pakietu turystycznego „Aktywne Mazury”. a także utworzeni 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SeaLand Travel and Locations Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Budynku Restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie poprzez remont dachu i pomieszczeń kuchennych. zakup wyposażenia wyposażenia do kuchni oraz zakup solarnych lamp oświetleniowych w celu zapewnienia najwyższej jakości usług restauracyjnych i gast.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację budynku Restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie. zakup wyposażenia kuchennego oraz zakup lamp solarnych. co pozwoli na utworzenie Zintegrowanego pakietu turystycznego „Aktywne Mazury”. a także utworzeni.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 172958.12.

Kwota Wkładu EFMR: 70978.55.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00073-6523.2-SW1410088/17/18.substancja utleniająca, postępowanie ofertowe arimr, okręg japoński, rasa montbeliarde, uzupełnij tabelkę zawierającą dane dotyczące prostokątów, arimr prow, warstwa kopaliny, youtube pszczelarstwo 2018, opłata skarbowa tarnów, zasady bezpieczeństwa dla dzieci, serednica, wniosek o zaświadczenie o zameldowaniu, urząd pracy brodnica, urząd gminy prochowice, wiadomości wołów, dobromierz mapa, szczecin kamień pomorski, sieci wodociągowe projektowanie…