00007-6524.4-OR1100003/18/19 Sprzedaż Hurt Detal Przetwórstwo Ryb „Ryby” Mielewczyk i Wspólnicy Sp. J.

By | 27 sierpnia 2017

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sprzedaż Hurt Detal Przetwórstwo Ryb „Ryby” Mielewczyk i Wspólnicy Sp. J. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Udoskonalenie przetwórstwa wstępnego ryb oraz poprawa bezpieczeństwa. higieny i warunków pracy pracowników przetwórstwa wstępnego poprzez automatyzację procesu nobbingowania szprota bałtyckiego w zakładzie przetwórstwa rybnego „RYBY” Mielewczyk Jan i Wspólnicy Sp. J. w Kościerzynie.

Skrócony opis operacji: dostawa. montaż i uruchomienie linii do nobbingowania szprota.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 508457.75.

Kwota Wkładu EFMR: 190671.65.

Kod Pocztowy: 83-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00007-6524.4-OR1100003/18/19.


Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozwój przedsiębiorstwa polegajacy na uruchomieniu nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zabroń Helena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozwój przedsiębiorstwa polegajacy na uruchomieniu nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 489782.69.

Kwota Wkładu EFMR: 166109.55.

Kod Pocztowy: 87-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW0210038/17/18.


Różnicowanie działalności i tworzenie miejsc pracy poprzez zakup maszyn do prowadzenia działalności gospodarczej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Adrian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn w celu dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Różnicowanie działalności i tworzenie miejsc pracy poprzez zakup maszyn do prowadzenia działalności gospodarczej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 406800.

Kwota Wkładu EFMR: 172890.

Kod Pocztowy: 78-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00071-6523.2-SW1610109/17/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok. K. Moc – Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG.

Skrócony opis operacji: zakup linii do gotowania. pakowania ryb i owoców morza. zakup urządzeń do inkrustacji. zakup głowicy odkostniającej. zakup aplikatora. maszyny pakującej SEALPACK. zakup krajalnicy.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5377199.48.

Kwota Wkładu EFMR: 2016449.8.

Kod Pocztowy: 43-392.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.4-OR1200004/17/18.wentylacja kotłowni gazowej z zamkniętą komorą spalania, jerzy bielecki poseł, bielawa wybory 2018, w gospodarstwie było 30 świń i kur razem miały, izabela kot, wydarzenia szczecinek, obsadzanie parapetów, lo23lublin, opis pracownika, geodeta stargard szczeciński, umig kłodawa, gok grabowo, jakie dokumenty do przepisania działki z domem, matematyka z plusem klasa 4 ćwiczenia pdf, szkoła podstawowa w sobkowie, ogłoszenia gdynia praca, projekt rozbiórki, certyfikat autentyczności wzór…