00007-6524.4-OR1100003/18/19 Sprzedaż Hurt Detal Przetwórstwo Ryb „RYBY” Mielewczyk Jan i Wspólnicy Spółka Jawna

By | 24 sierpnia 2021

Zachęcan 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sprzedaż Hurt Detal Przetwórstwo Ryb „RYBY” Mielewczyk Jan i Wspólnicy Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa warunków bezpieczeństwa i warunków pracy poprzez rozbudowę budynku zakładu o część produkcyjno-socjalno-magazynową wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu. instalacją chłodniczą. zasilaniem energetycznym oraz zakup wózka widłowego. wyposażenia socjalnego pomieszczeń. udoskonalenie systemów zarządzenia i organizacji poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo-magazynowo-handlowego oraz redukcja negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko poprzez zmianę systemu zasilania urządzeń z oleju opałowego na gaz ziemny.

Skrócony opis operacji: Rozbudowa budynku przemysłowo-składowego. budowa przyłącza. zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem. sterowania procesem produkcji i magazynowania. zakup wózka widłowego. budowa wewnętrznej instalacji gazowej. wymiana sprężarki zamrażarki płytowej. zakup wyposażenia socjalnego pomieszczeń.

Cel operacji: Zachęcan.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 508457.75.

Kwota Wkładu EFMR: 190671.65.

Kod Pocztowy: 83-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00007-6524.4-OR1100003/18/19.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawłowski Bogdan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont budynku. zakup środków transportu. maszyn i urządzeń na potrzeby zakładu przetwórstwa produktów rybnych Pawłowski Bogdan PPHU.

Skrócony opis operacji: stoły technologiczne. komora szokowego schładzania. okap. mieszalniki solanki. i farszu. komora wędzarnicza. wózek paletowy. patelnia elek. szatkownica. wagi. wózki widłowe. samochody dostawcze . agregaty II etap remont posadzek. sufitów podwieszanych i remont instalacji elektrycznej.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1183054.63.

Kwota Wkładu EFMR: 443645.48.

Kod Pocztowy: 06-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.4-OR0700003/17/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 264163.8.

Kwota Wkładu EFMR: 213312.26.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.4-SW1110002/16.


Celem realizacji operacji będzie zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zjawiska kłusownictwa zlokalizowanego na rzece Parsęcie i jej dopływach 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „STOP kłusownictwu !”- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Prarsęty poprzez zakup wyposażenia..

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu..

Cel operacji: Celem realizacji operacji będzie zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zjawiska kłusownictwa zlokalizowanego na rzece Parsęcie i jej dopływach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 106035.12.

Kwota Wkładu EFMR: 76609.65.

Kod Pocztowy: 78-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00237-6523.2-SW1610382/19.


Celem operacji jest zwiększenie dostępności nadwodnych terenów rekreacyjnych gminy Wolin poprzez udrożnienie komunikacji wodnej na Cieśninie Dziwna. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: REMONT MOSTU OBROTOWEGO NA CIEŚNINIE DZIWNA W WOLINIE.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie dostępności nadwodnych terenów rekreacyjnych gminy Wolin poprzez udrożnienie komunikacji wodnej na Cieśninie Dziwna..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 387242.28.

Kwota Wkładu EFMR: 180278.2.

Kod Pocztowy: 72-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00230-6523.2-SW1610373/19.


Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości wzmacniających konkurencyjność firmy poprzez stworzenie trzech nowych miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Leszczyński „Tartak” Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności na rynku usług poprzez modernizację infrastruktury tartaku wraz z zakupem nowych maszyn..

Skrócony opis operacji: Utwardzenie placu. ogrodzenie. zakup pilarek taśmowych szt. 2.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości wzmacniających konkurencyjność firmy poprzez stworzenie trzech nowych miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 577435.51.

Kwota Wkładu EFMR: 215960.35.

Kod Pocztowy: 83-341.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW1110013/17.


Stworzenie spójnego systemu informacji i promocji obszaru RLGD Jurajska Ryba na terenie Gminy Lelów sprzyjającego promowaniu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa. który przyczyni się do aktywizacji aktualnie uśpionej promocji poprzez zakup i montaż 17 gabl 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Lelów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD Jurajska Ryba na terenie Gminy Lelów.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Stworzenie spójnego systemu informacji i promocji obszaru RLGD Jurajska Ryba na terenie Gminy Lelów sprzyjającego promowaniu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa. który przyczyni się do aktywizacji aktualnie uśpionej promocji poprzez zakup i montaż 17 gabl.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 26654.1.

Kwota Wkładu EFMR: 15045.

Kod Pocztowy: 42-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00095-6523.2-SW1210113/19.rysunki na 11 listopada, e-wnioski arimr, numer arkusza mapy, graniastosłup sześciokątny na rysunku poniżej powstał ze, kazimierzawielka, dąbrowskiego 8, dni wierzbinka 2019, ruszcza, wniose, www.agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.pl, zbm piława górna, olimpiada wiedzy rolniczej, up zgorzelec 1, teklinów, badania do wojska, gov historia, spmanieczki, numer aktu urodzenia, umowa dzierżawy gruntu rolnego pdf, raport who mięso, trzydzieści trzy, wzgórza sokólskie…