00007-6526-DPT00005/18 Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

By | 27 listopada 2019

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych. usług i produktów niezbędnych do realizacji akcji promocyjnych oraz organizacja i obsługa spotkań informacyjno-promocyjnych oraz szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów działań delegowanych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w latach 2016 – 2018..

Skrócony opis operacji: 1. Zakup kompletów materiałów promocyjnych. w celu wizualizacji logo PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020.2. Organizację i obsługę spotkań informacyjno – promocyjnych oraz szkoleniowych dla beneficjentów PO „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 105512.58.

Kwota Wkładu EFMR: 79134.43.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00007-6526-DPT00005/18.


Celem operacji jest zwiększenie rozwoju firmy oraz stworzenie warunków do dalszych inwestycji oraz zatrudnienie 4 osów do pracy sezonowej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świstak Agnieszka.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju dzialalności gospodarczej Sanatorium „Muszelka” Agnieszka Świstak..

Skrócony opis operacji: Zakup pawilonu handlowego Arena Empiro. zakup maszyny do lodów świderki oraz maszyny do produkcji napojów mrożonych..

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie rozwoju firmy oraz stworzenie warunków do dalszych inwestycji oraz zatrudnienie 4 osów do pracy sezonowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 150000.

Kwota Wkładu EFMR: 63750.

Kod Pocztowy: 72-401.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00127-6523.2-SW1610179/18.


Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś poprzez udoskonalenie świadczonych usług. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakup niezbędnego wyposażenia w celu udoskonalenia świadczonych usług w przedsiębiorstwie Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś poprzez udoskonalenie świadczonych usług..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 80650.4.

Kwota Wkładu EFMR: 34276.25.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00059-6523.2-SW0310089/19.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajek-Dyl Beata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój zakładu przetwórstwa ryb Beata Gajek-Dyl pezrdsiębiorstwo drogowe Betomex w Staszowie.

Skrócony opis operacji: maszyna pakująca tacki. samochod dostawczy. panele fotowoltaiczne. nastrzykiwarka . etykieciarka. linia do pakowania. urządzenie do solanki. transporter. owijarka. krajalnica filetów.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2951065.

Kwota Wkładu EFMR: 1106649.37.

Kod Pocztowy: 28-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR1300001/17/18.


Zachowanie dziedzictwa lokalnego upamiętniającego historię i dzieje ziemi jędrzejowskiej w ujęciu dorobku rybołówstwa i akwakultury. poprzesz opracowanie i wydanie monografii Powiatu Jędrzejowskiego promującej dziedzictwo kulturowe 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Jędrzejowski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Opracowanie i wydanie monografii Powiatu Jędrzejowskiego promującego rybackie dziedzictwo kulturowe.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego upamiętniającego historię i dzieje ziemi jędrzejowskiej w ujęciu dorobku rybołówstwa i akwakultury. poprzesz opracowanie i wydanie monografii Powiatu Jędrzejowskiego promującej dziedzictwo kulturowe.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 100000.

Kwota Wkładu EFMR: 67636.2.

Kod Pocztowy: 28-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW1310034/18.bobrówka podlasie, karolina stefaniak, kosewo wielkopolskie, gmina kornica, list motywacyjny archiwista, werset trzebinia, meldunek zielona góra, kupię udziały w nieruchomości, wzory ogłoszeń, turówka leśna, chwaliszów, urzad gminy jaworze, targi w minikowie, uzasadnienie oceny niedostatecznej z historii, kowr wnioski, arimr otwock, bielice zachodniopomorskie…

greta garbo