00008-6521.5-OR1000003/18 Gospodarstwo Rybackie Spółka Cywilna w Rajgrodzie J.Cz. Holak. Z.F. Haraburda

By | 27 października 2018

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka Cywilna w Rajgrodzie J.Cz. Holak. Z.F. Haraburda .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie chowu i hodowli ryb w Wojdach powiat Grajewo w ramach Pakietu 1 i Pakietu 2 Wymóg 2.1..

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 261403.55.

Kwota Wkładu EFMR: 196052.66.

Kod Pocztowy: 19-206.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00008-6521.5-OR1000003/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Gospodarstwa Rybackiego Orońsko w sprzęt służący poprawie i dobrostanu zwierząt i poprawie bezpieczeństwa pracy..

Skrócony opis operacji: Piła spalinowa z prowadnicą ok. 38 cm i pojemnością silnika 40-45 cm3 Piła spalinowa z długością cięcia ok. 30 cm. prędkością łańcucha 8 – 9 m/s Samochód terenowy typu pick-up o mocy 150-170 KM. napęd 4×4 Podkaszarki dwużyłkowe o mocy silnika 600-800 W Baseny do transportu żywych ryb o pojemności 700-900 litrów każdy wraz z osprzętem (szyber. rama na-tleniająca. rynna spustowa ok. 1.2 lub rynna na rurę ok. 110-160-200 mm. regulator przepływu tlenu. skrzynka ochronna do regulatorów. uchwyt na 1 butlę tlenową leżącą. guma pod basen. uchwyty mocujące do platformy samochodu) i montażem Aeratory do napowietrzania wody czterołopatkowe o wyd. 45-50 mg/l tlenu na 1 godz. pracy Samochód do transportu ryb na bliźniakach o mocy 150-180 KM. DMC ok. 3.5t Przyczepa dwuosiowa do pick-upa o .

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 382021.6.

Kwota Wkładu EFMR: 286516.2.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.

Numer Umowy: 00066-6521.5-OR0300078/18.


2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ząca usługi środowiskowe.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021.

Nazwa operacji: 00014-6521.5-OR1200103/18.

Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegać na realizacji Pakietu 1 i Pakietu 2 wymóg 2.1. Prowadzę hodowlę ryb: karpia oraz szczupaka w stawach własnych o powierzchni 3.69 ha. które położone są w Simoradzu na działkach o nr: 716/1. 732/3. 508/1. 509/1. Korony grobli stawów będą wykaszane co najmniej 2 razy w roku. Planuję również zwiększyć produkcję cennych rodzimych gatunków ryb (sum). Realizacja obu pakietów pozwoli na osiągnięcie celu promowania akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowaniu zdrowia i dobrostanu..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 14372.55.

Kwota Wkładu EFMR: 10779.41.

Kod Pocztowy: 43-426.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadc.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00018-6521.5-OR1400035/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Poprawa dobrostanu ryb i ikry wraz z poprawą warunków pracy w ośrodku hodowlanym Budówko poprzez zakup wyposażenia. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Budówko Krzysztof Grecki Jacek Juchniewicz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Gospodarstwa Budówko.

Skrócony opis operacji: Modernizacja Gospodarstwa Budówko.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Poprawa dobrostanu ryb i ikry wraz z poprawą warunków pracy w ośrodku hodowlanym Budówko poprzez zakup wyposażenia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 812877.6.

Kwota Wkładu EFMR: 304829.1.

Kod Pocztowy: 76-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00014-6521.3.1-OR1100022/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Gospodarstwa Rybackiego Orońsko w sprzęt służący poprawie i dobrostanu zwierząt i poprawie bezpieczeństwa pracy..

Skrócony opis operacji: Piła spalinowa z prowadnicą ok. 38 cm i pojemnością silnika 40-45 cm3 Piła spalinowa z długością cięcia ok. 30 cm. prędkością łańcucha 8 – 9 m/s Samochód terenowy typu pick-up o mocy 150-170 KM. napęd 4×4 Podkaszarki dwużyłkowe o mocy silnika 600-800 W Baseny do transportu żywych ryb o pojemności 700-900 litrów każdy wraz z osprzętem (szyber. rama na-tleniająca. rynna spustowa ok. 1.2 lub rynna na rurę ok. 110-160-200 mm. regulator przepływu tlenu. skrzynka ochronna do regulatorów. uchwyt na 1 butlę tlenową leżącą. guma pod basen. uchwyty mocujące do platformy samochodu) i montażem Aeratory do napowietrzania wody czterołopatkowe o wyd. 45-50 mg/l tlenu na 1 godz. pracy Samochód do transportu ryb na bliźniakach o mocy 150-180 KM. DMC ok. 3.5t Przyczepa dwuosiowa do pick-upa o .

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 382021.6.

Kwota Wkładu EFMR: 286516.2.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.

Numer Umowy: 00066-6521.5-OR0300078/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Karp” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I oraz pakietu II wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1917664.3.

Kwota Wkładu EFMR: 1438248.22.

Kod Pocztowy: 66-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00044-6521.5-OR0400036/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Spółka z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie Koc Popław Zakulski Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skrócony opis operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie Koc Popław Zakulski Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 47596.9.

Kwota Wkładu EFMR: 35697.67.

Kod Pocztowy: 99-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00044-6521.5-OR0500029/18.kredyt na ziemie, straż łomża, co to charakterystyka, wniosek o dopłaty bezpośrednie, daniła kozłowski urszula magdalena małka, oświadczenie o prawie do dysponowania, 63-910 miejska górka, arimr lista, łopuszka, rozwiązanie umowy o roboty budowlane, list przewozowy kolejowy, romanowski gospodarstwo, 63 000 środa wielkopolska, dary lasu prezentacja, osadnik wstępny oczyszczalnia ścieków, pge sandomierz, praca zootechnik mazowieckie, transport substancji niebezpiecznych…