00008-6523.2-SW1010016/17/18 WOSIR Szelment Sp. z o.o.

By | 18 października 2017

Wspieranie walorów środowiska oraz ochrona środowiska na obszarze LSR Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego poprzez regulację ruchu turystycznego na ternie Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego wyniikającą z przeniesienia wyciągu narciarskiego oraz zakup niez 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: WOSIR Szelment Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania WOSIR Szelment na rzecz wspierania walorów środowiska na obszarze LSR Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego.

Skrócony opis operacji: 1. Wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego przeniesienia wyciągu2. Prace budowlane3.Zakup urządzeń.

Cel operacji: Wspieranie walorów środowiska oraz ochrona środowiska na obszarze LSR Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego poprzez regulację ruchu turystycznego na ternie Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego wyniikającą z przeniesienia wyciągu narciarskiego oraz zakup niez.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 184042.67.

Kwota Wkładu EFMR: 101660.

Kod Pocztowy: 16-404.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW1010016/17/18.


Promowanie oferty turystycznej regionu poprzez wydanie i rozpowszechnianie publikacji dotyczącej upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych rzeki Noteć pn. Tajemnicza Dolina Noteci 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Nakielski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tajemnicza Dolina Noteci – publikacja promująca i upowszechniająca rybackie dziedzictwo kulturowe regionu.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie oferty turystycznej regionu poprzez wydanie i rozpowszechnianie publikacji dotyczącej upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych rzeki Noteć pn. Tajemnicza Dolina Noteci.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12370.05.

Kwota Wkładu EFMR: 8499.15.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0210013/17/18.nieruchomość rolna definicja, 500+ na krowy, jaki ciągnik na 15 ha, cena ziemi rolnej lubelskie 2018, szymańska, zgorzelec bp, kopernika 2, jak wypelnic wniosek o susze, wypłata gwarantowana zus, partęczyny ośrodek, kowr wnioski, lesica, kontrola negatywna, wzór podania o staż w nadleśnictwie, co po niektórych, rzeczoznawca majątkowy toruń, obliczanie wymienników ciepła, pliki video, rakoniewice szpital…