00008-6523.4-SW0910009/18/19 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

By | 5 kwietnia 2016

Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 162650.08.

Kwota Wkładu EFMR: 131325.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.4-SW0910009/18/19.


Przywrócenie potencjału produkcyjnego Gospodarstwa Rybackiego Antoniówka oraz utworzenie nowego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stec Mieczysław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont dna stawów i grobli w Gospodarstwie Rybackim Antoniówka.

Skrócony opis operacji: podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego Gospodarstwa Rybackiego Antoniówka oraz utworzenie nowego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 336769.12.

Kwota Wkładu EFMR: 143125.55.

Kod Pocztowy: 37-450.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00056-6523.2-SW0910061/19.mysliborska 95, 26 800 białobrzegi, jeden hektar to ile metrów, 22/6, gazeta przasnyska, prątniczki, płatność dodatkowa, betondur na balkon, karczowanie pni cena, lokale socjalne, rolnictwo pierwotne, czastary szkoła, gidle, ug co to za jednostka, agencja rozwoju i modernizacji rolnictwa, księga indentyfikacji wizualnej, agencja modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa logowanie, mierzyn zachodniopomorskie, ile czosnku z hektara…