00008-6524.4-OR1100012/18/19 Mirko Sp. z o.o.

By | 23 listopada 2011

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mirko Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Inwestycja zakladu MIRKO sp. z o.o. w maszyny .urządzenia oraz linie produkcyjne.

Skrócony opis operacji: zakup maszyn i urządzeń.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5617257.

Kwota Wkładu EFMR: 2106471.36.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00008-6524.4-OR1100012/18/19.


Celem ogólnym projektu współpracy jest odkrywanie nowych form promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyjazd studyjny – miejsca hodowli ryb słodkowodnych w Republice Czeskiej.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem ogólnym projektu współpracy jest odkrywanie nowych form promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 15829.9.

Kwota Wkładu EFMR: 8500.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW0210001/19.


Przywrócenie pierwotnego stanu obiektu akwakultury po szkodach spowodowanych przez bytowanie chronionych gatunków zwierząt (głównie bobrów). poprawa stanu środowiska naturalnego i zwiększenie retencyjnej funkcji stawów ziemnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Imienia Prof. M. Czai Sp.z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Odtworzenie pierwotnego stanu obiektu akwakultury w Roztropicach po szkodach spowodowanych przez chronione gatunki zwierząt.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Przywrócenie pierwotnego stanu obiektu akwakultury po szkodach spowodowanych przez bytowanie chronionych gatunków zwierząt (głównie bobrów). poprawa stanu środowiska naturalnego i zwiększenie retencyjnej funkcji stawów ziemnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 45011.33.

Kwota Wkładu EFMR: 19129.25.

Kod Pocztowy: 43-386.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00082-6523.2-SW1210103/18.


Celem operacji jest rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych poprzez budowę pensjonatu turystycznego przy ulicy Bałtyckiej 18 w Mrzeżynie w wyniku czego zostaną zatrudnione 2 osoby 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Leszek Burak Centrum Ogrodnicze Leszek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pensjonatu turystycznego w miejscowości nadmorskiej Mrzeżyno. Gmina Trzebiatów.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Celem operacji jest rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych poprzez budowę pensjonatu turystycznego przy ulicy Bałtyckiej 18 w Mrzeżynie w wyniku czego zostaną zatrudnione 2 osoby.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 400000.

Kwota Wkładu EFMR: 125800.

Kod Pocztowy: 72-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00201-6523.2-SW1610267/18/19.


Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w szkoleniach branżowych oraz opracowaniu portalu informacyjnego (strony) dla branż 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w szkoleniach branżowych oraz opracowaniu portalu informacyjnego (strony) dla branż.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 16114.92.

Kwota Wkładu EFMR: 13012.65.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW0100001/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej oraz utrzymanie jednego miejsca pracy poprzez zakup urządzeń do placu zabaw. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sosnowski Ryszard.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia placu zabaw”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej oraz utrzymanie jednego miejsca pracy poprzez zakup urządzeń do placu zabaw..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 157806.42.

Kwota Wkładu EFMR: 65726.25.

Kod Pocztowy: 42-445.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00081-6523.2-SW1210105/18.


Stworzenie stałej plenerowej ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię Wyspy Solnej wraz z informacją na temat stanowiska archeologicznego. Realizacja operacji dzięki odpowiedniemu wyeksponowaniu w ogólnodostępnym miejscu pozwoli na korzystanie z niej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu.

Skrócony opis operacji: Budowa ścieżki edukacyjnej z makietą z brązu. tablicami informacyjnymi oraz wykonaniem wizualizacji. dostawy. montażu oraz oznakowanie ścieżki edukacyjnej..

Cel operacji: Stworzenie stałej plenerowej ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię Wyspy Solnej wraz z informacją na temat stanowiska archeologicznego. Realizacja operacji dzięki odpowiedniemu wyeksponowaniu w ogólnodostępnym miejscu pozwoli na korzystanie z niej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 190447.5.

Kwota Wkładu EFMR: 135978.75.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00085-6523.2-SW1610168/18.


Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przygotowanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu za lata połowowe 2014-2018.

Skrócony opis operacji: plany produkcji i obrotu na lata 2014-2018.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2014-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1251586.41.

Kwota Wkładu EFMR: 657172.48.

Kod Pocztowy: 76-153.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.1-OR1600005/18.


Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu warsztatów z zakresu wiedzy o środowisku wodnym oraz promocji pozytywnych postaw proekologicznych za pomocą aktywnych form działania 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Żyj zdrowo nad czysta wodą.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu warsztatów z zakresu wiedzy o środowisku wodnym oraz promocji pozytywnych postaw proekologicznych za pomocą aktywnych form działania.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24343.27.

Kwota Wkładu EFMR: 17587.35.

Kod Pocztowy: 78-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00196-6523.2-SW1610261/18/19.powiatowy urząd pracy łańcut, oświadczenie lustracyjne gdzie składać, arimr zielona góra, agencja gruntów rolnych, nakaz podatkowy, zasiłek rodzinny na dziecko pełnoletnie uczące się, szkoła lubiszyn, 19 zł brutto, niezależni doradcy energetyczni, czy kukurydza to zboże, rj45 symbol, arimr piła, iwona okrąglińska, organ władzy, protokół zdawczo odbiorczy dokumentów księgowych, powiat grodzki nad uherka, daria adamczewska, środa, chyże…